referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Bankovníctvo a finančná politika
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: smoulinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 958
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Banky od svojho vzniku zabezpečovali úschovu peňazí, sprostredkovanie platieb, a tým i koncentrovali voľné prostriedky na úvery. Bankový úver bol založený na požičiavaní cudzích peňazí, čím sa súčasne utvárali nové peniaze. Prvé banky vznikli proti úžerníkom už v 12. a v 13. storočí v juhoeurópskych mestských štátoch Benátkach a Janove.
V každej zmiešanej ekonomike existujú 3 druhy bánk:
1. Centrálna – ceduľová banka – kontroluje obeh peňazí, dáva do obehu bankovky a mince, poskytuje jednotlivým bankám úvery, zabezpečuje finančné operácie štátu. Na SK je to Národná banka Slovenska a jej guvernérom je Marián Jusko.
2. Obchodné – komerčné banky – poskytujú finančné služby právnickým, fyzickým osobám a jednotlivcom. Uskutočňujú:
a) aktívne operácie: ide o poskytovanie úverov klientom a vyberanie úrokov. b) pasívne operácie: prijímanie vkladov jednotlivcov, prípadne vydávajú akcie. Za tieto prostriedky banka musí platiť. c) sprostredkovateľské operácie: ide o prevody na účtoch.
3. Ostatné finančné ústavy
– SPORITEĽNE: sú peňažné ústavy poskytujúce svoje služby hlavne obyvateľom a súkromným podnikateľom, ale aj iným inštitúciám. Poskytujú im ďalšie finančné služby (platenie účtov, vedenie konta...), prijímajú vklady, vyplácajú úroky, poskytujú pôžičky.
– POISŤOVNE: vykonávajú poisťovaciu činnosť. Poistný vzťah medzi poisťovňou a poisteným vzniká na základe poistnej zmluvy. Z vytvorených prostriedkov hradia rôzne poistné udalosti. Môže ísť o poistenie majetku alebo osôb.

Aktíva banky: sú hotovosť a rezervy, úvery a cenné papiere. Patria sem aj rezervy komerčných bánk. Banky sa však snažia držať čo najmenšie rezervy, pretože chcú, aby ich peniaze boli neustále v pohybe – iba vtedy prinášajú úžitok (=zisk).
Pasíva banky: sú rôzne zdroje vkladov, ktoré má banka k dispozícii. Ide predovšetkým o vklady, ktoré si v banke uložili jej klienti a banke z nich plynie úrok za to, že im vedie účty..

Regulačné nástroje centrálnej banky:
a) Stanovenie povinných, minimálnych rezerv – musia ich komerčné banky dodržiavať. Znižovaním povinných rezerv sa rozširujú úverové možnosti a naopak.
b) Operácie na voľnom trhu – CB nakupuje alebo predáva cenné papiere. Nákupom cenných papierov CB rozširuje množstvo peňazí v obehu a naopak.
c) Diskontná sadzba – úroková miera, za ktorú CB poskytuje komerčným bankám úvery. Ak CB zvyšuje ponuku peňazí, hovoríme o expanzívnej peňažnej politike.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.