referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Medard
Štvrtok, 8. júna 2023
Investičná politika trvalo udražateľného rozvoja
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 075
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 

Sú to ciele najmä na dotvorenie účinných systémov a nástrojov v trhovom hospodárstve.

Dlhodobé ciele – by mali viesť k zásadným pozitívnym zmenám v celom ŽP a k dosiahnutiu TUR. Stanovujú sa na 10 a viac rokov po roku 2005. Prioritami označené oblasti určujú základné smerovanie pohľadov pri rešpektovaní základných východísk a zásad realizácie opatrení. Tieto základné rámce sú určené všeobecne a sú predpokladom jednotného postupu pri realizácii štátnej environmentálnej politiky na všetkých úrovniach. Každý región má svoje špecifiká kladúce špeciálne nároky na určenie cieľov prinášajúcich zlepšenie stavu ŽP v každom regióne SR. Na dosiahnutie cieľov a priorít OEAP-u boli navrhnuté konkrétne opatrenia vo sfére komunálnej a hospodárskej s prepojením so záujmami štátu za účelom vytvorenia ucelenejšieho systému starostlivosti o ŽP okresu.

Ciele investičnej politiky možno tiež rozdeliť podľa oblasti, ktorej sa bezprostredne dotýkajú do následovných sektorov, ktoré boli už spomínané:

Sektor A – ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
Cieľom sektoru je zníženie emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie, prchavých organických látok a ostatných emisií spôsobujúcich skleníkový efekt.
Opatrenie sú zamerané na plynofikáciu VZZO a SZZO – SAM a. s. 10 mil. Sk, TEMA s. r. o. 70 mil. Sk, PAČ 6,3 mil. Sk na plynofikáciu a elektrifikáciu obcí v náklade 87,479 mil. Sk. Vo výrobných prevádzkach sú zamerané na náhradu halogénových uhľovodíkov (trichlóretylén, perchlór) inými vodourozpustnými rozpúšťadlami – SAM a. s. 30 mil. Sk, na zabudovanie odlučovacích zariadení tuhých emisií a ťažkých kovov – Kodreta Myjava 0,9 mil. Sk, na zabudovanie účinných filtračných zariadení – SAM a. s. 14 mil. Sk. Významným opatrením je zmena pohonných hmôt neznečisťujúcich ŽP u dopravných prostriedkov vozového parku jednotlivých subjektov. V sektore A sú zaradené opatrenia v celkovej hodnote 398,375 mil. Sk, z čoho najväčší podiel pripadá na prvý cieľ sektoru, pričom zdroje na uskutočňovanie týchto cieľov pochádzajú predovšetkým zo súkromného sektora (firiem a podnikov), ale časť nákladov niektorých opatrení je financovaná z rozpočtu miest a obcí.

Sektor B – ochrana a racionálne využívanie vôd
Zameriava sa na 2 hlavné skupiny problémov: 1. Zníženie množstva látok vo vypúšťaných odpadových vodách budovaním čističiek odpadových vôd a kanalizácií, zavádzaním efektívnejších metód čistenia. 2. na racionalizáciu využívania povrchových a podzemných vôd, zadržiavanie a spomaľovanie odtoku vody z horných povodí vodných tokov tvoriacich vodnú os okresu. Predpokladaná čiastka na realizáciu opatrení sektoru B je 432,78 mil.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.