referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Investičná politika trvalo udražateľného rozvoja
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 075
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 
I n v e s t i č n á p o l i t i k a
(Seminárna práca z TUR)
Úvod
Investičná politika trvalo udržateľného rozvoja patrí k základným východiskám realizácie opatrení zabezpečujúcich dlhodobú prosperitu jednotlivých regiónov vo všetkých oblastiach života v rámci TUR. Zachytené ciele vychádzajú z analýzy stavu životného prostredia okresu Myjava, z priorít, zásad a cieľov štátnej environmentálnej politiky a z potrieb ochrany a tvorby zložiek životného prostredia v okrese. Priority, ktoré sú tu spomenuté sú zamerané aj na ochranu životného stavu obyvateľstva, na zníženie negatívneho tlaku životného prostredia na potravinové reťazce, na odstránenie nežiadúcich a škodlivých látok do živých organizmov a zvlášť do človeka ako i do ekosystémov. V denšnej dobe sa kladie stále väčší dôraz na životné prostredie, v ktorom žijeme, aj v súvislosti s prístupovými krokmi a integračnými snahami SR do európskych štruktúr, v najbližšej dobe je to vstup do EÚ a NATO.
Na realizáciu investičnej politiky TUR v SR, ale aj v iných krajinách sú v dnešnej dobe potrebné stále väčšie finančné a materiálové prostriedky. Avšak túto situáciu je potrebné urýchlene riešiť, pretože ich náročnosť každým rokom narastá a odďaľuje sa tým realizácia požadovaného stavu. Každému problému je lepšie sa vyhnúť prevenciou, ako následne riešiť vzniknuté škody, ktoré majú oveľa dramatickejšie dopady, teda nevynímajúc aj problémy tohto charakteru. Ak sa chce SR vyrovnať vyspelým západoeurópskym krajinám bude nevyhnutné zvládnuť veľa pretrvávajúcich problémov, počnúc zákonodarstvom, systémom financovania opatrení zabezpečujúcich požadovaný efekt, až po samotný prístup obyvateľstva k problematike trvalo udržateľného rozvoja.
Ciele investičnej politiky
I napriek pozitívnym zmenám predovšetkým v oblasti ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, v odpadovom hospodárstve, v ochrane vôd, ochrane biodiverzity, potvrdzuje sa platnosť priorít Stratégie štátnej environmentálnej politiky SR. Ide o následovné priority:
1. Ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, najmä skleníkovými plynmi a globálna environmentálna bezpečnosť.
2. Zabezpečenie kvality a dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru.
3. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
4. Minimalizácia vzniku, využívanie (recyklácia) a správne zneškodňovanie odpadov.
5.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.