referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 40.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 68m 10s
Pomalé čítanie: 102m 15s
 

Poistený chce najväčšie poistné plnenie, poisťovňa chce dosiahnuť optimálnu mieru zisku.

Poistenie – právny vzťah, pri ktorom poisťovateľ preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.
Poistné plnenie – je uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov z uzavretej poistnej zmluvy alebo právneho predpisu. Tento záväzok je realizovaný za úplatu – poistné.
Poistné – je cena za poskytovanú poisťovaciu službu; výška poistného závisí hlavne od sumy, ktorá bude vyplatená pri vzniknutí poistnej udalosti a od pravdepodobnosti jej vzniku. Ešte závisí aj od veku, pohlavia...
Význam poistenia pre národné hospodárstvo:
- akumulácia volných peňažných prostriedkov – zo systému poistenia vyplýva, že budú k dispozícií dlhšiu dobu (hlavne pri životnom poistení), možnosť poisťovní investovať,
- podpora rozvoja terciálnej sféry – poisťovne poskytujú klientom veľký objem prostriedkov pri vzniknutí poistnej udalosti, napr. na obnovu poškodeného majetku,
- podpora zamestnanosti – ako v terciálnej sfére, tak aj v oblasti finančníctva (poisťovníctva),
- podpora starostlivosti o ochranu hodnôt – v zmluvách sú stanovené podmienky ochrany majetku a zdravia hneď pri uzatváraní zmlúv, ak tieto podmienky nie sú dodržiavané, neposkytne poisťovňa ochranu v plnom rozsahu, ( napr. sa vyžadujú v budove alarmy, hasiace prístroje...).
Význam poistenia pre podnikateľa – stabilizuje sa ekonomická situácia podniku.
pre občana – stabilizuje sa životná úroveň.

Funkcie poistenia:
- akumulačno-redistribučná – predstavuje vzťahy na tvorbu poistných rezerv,
- konrolná – predstavuje neustále monitorovanie priebehu poistného vzťahu, najmä škodovosti,
- stimulačná – predstavuje vytvorenie podmienok zainteresovanosti poistných na priaznivom škodovom vývoji,
- primárna - poskytovanie poistnej náhrady za škody, ktoré vzniknú na základe udalostí definovaných v poistnej zmluve.

Obsah poistenia:
– ekonomický – vyplýva z významu poistenia ako stabilizátora ekonomickej úrovne podniku a životnej úrovne obyvateľstva
– právny – poskytuje istotu právnych vzťahov. Obe strany právneho vzťahu musia splniť svoje povinnosti.

Zaistenie je poistenie poistenia. Predstavuje opakované alebo ďalšie poistenie, ktorým sa poisťovateľ do istej miery chráni proti prevzatému riziku. Poisťovateľ a zaisťovateľ sa podielajú na poistnom plnení v takom rozsahu v akom si rozdelili poistné.

Kontrolné otázky a problémy:
1. Aké sú zložky finančného systému?
2. Charakterizujte finančný trh.
3. Opíšte výhody resp. nevýhody priameho a nepriameho financovania.
4. Členenie finančného trhu z vecného hľadiska.
5. Charakterizujte finančný trh.
6. Osobitosti finančného trhu.
7. Charakterizujte poistenie, poistné plnenie a poistné.
8.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9988 871 slov
Poisťovníctvo 2.9726 2497 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.