referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 40.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 68m 10s
Pomalé čítanie: 102m 15s
 

plnenie z 60,75 52,38 56,77 53,41 55,79 48,89
predp poistného v %

V roku 2000 bol podiel predpísaného poistného v životnom poistení na celkom 41,53 %.

Podiel predpísaného poistného na HDP v % v SR

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
podiel na HDP v % 2,15 1,97 1,96 2,27 2,47 2,83 2,9 3,08

V EÚ je to okolo 7,3 %, celosvetovo 10 %.

rok SR ČR
predpísané poistné 1993 8,393 22,73
v mld. 2000 27,32 70,59
nárast 3,25 3,1
počet poisťovní 1993 9 20
2000 29 41
nárast 3,22 2,05
prijaté poistné na nárast 1,01 1,51
jednu poisťovňu
S rastom HDP rastie aj prijaté poistné.

Legislatíva platná v SR týkajúca sa poistného
Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorý zrušil zákon č. 24/1991 Z.z. o poisťovníctve,
Zákon č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom,
Zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení,
Zákon č. 274/1994 Z.z. o sociálnej poisťovni,
Zákon č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení,
Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tento zákon zrušil monopol Slovenskej poisťovne v tejto oblasti a nahradil ho systém povinného zmluvného poistenia na báze dobrovoľného výberu poisťovateľa.

Zákon č. 95/2002 Z.z. posilnil právomoci dozorného orgánu na finančnom trhu, ktorým je Úrad pre finančný trh. Tento zákon umožňuje Úradu pre finančný trh zvrátiť negatívny vývoj poisťovne napr. obmedzením činnosti na určité obdobie, nariadením vypracovania ozdravného plánu. - tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činností a zánikom poisťovní a zaisťovní na území SR a pobočiek zahraničných poisťovní a zaisťovní na území SR; sú ru vzťahy, ktoré súvisia so sprostredkovaním poistenia a výkon dohľadu nad poisťovníctvom
- nevzťahuje sa na vykonávanie zdravotného, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, doplnkového dôchodkového poistenia a poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania.

Poisťovacia činnosť – je uzavretie poistných zmlúv poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, správa poistenia, poskytovanie poistného plnenia z poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí. Poistné riziko – je možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistným kmeňom – je súbor poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré sa vzťahujú na tieto zmluvy.
Likvidáciou poistnej udalosti – je súhrn činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti.
Poisťovňa - je a.s. so sídlom na území SR, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie činnosti udelené Úradom pre finančný trh. Obchodné meno poisťovne musí niesť označenie „poisťovňa“ a aj zaiťovňa musí niesť označenie „zaisťovňa“. Iné osoby nesmú toto označenie používať.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9988 871 slov
Poisťovníctvo 2.9726 2497 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.