referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Prístupy a alternatívy v strategickom manažmente
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 319
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 20s
Pomalé čítanie: 36m 30s
 

Prístupy strategického manažmentu a hlavní predstavitelia

Strategický manažment ako sústava poznatkov sa začína formovať v novodobých dejinách po nástupe priemyselnej revolúcie, keď vzniká a začína sa rozvíjať industriálna spoločnosť. V priebehu vývoja manažmentu sa menili prístupy k manažmentu, v rozdielnosti chápania jeho podstaty, obsahu a nástrojov riadení. V akademických kruhoch sa doterajšie poznatky o manažmente utriedili (klasifikovali) v rámci nasledujúcich prístupov, resp. škôl:

1 Prístupy manažmentu z časového hľadiska

1.1 Predklasický manažment (predklasická škola)

Hlavnými predstaviteľmi predklasického manažmentu v druhej polovici 19. storočia boli:

Robert Owen
Bol anglickým podnikateľom. Zaoberal sa pracovnými a sociálnymi podmienkami svojich zamestnancov v bavlnárskom závode. Vtedy v továrňach pracovali deti až 13 hod. denne, s polhodinovou prestávkou. Owen znížil pracovný čas na 10,5 hod. a zakázal nočnú prácu detí. Snažil sa presvedčiť iných vlastníkov závodov, aby prijali jeho myšlienky, pretože starostlivosť o zamestnancov zvyšuje ich produktivitu. Jeho odporúčania sa málo dodržiavali.
Charles Babbage
Bol anglickým matematikom a považuje sa za otca informatiky. Ako prvý vynašiel mechaniskú kalkulačku. Zaoberal sa hlavne špecializáciou v práci. Tvrdil, že nielen fyzická, ale i duševná práca musí byť špecializovaná. Zaviedol odmeňovací systém, odmeny za užitočné nápady a účasť na zisku pri ich realizovaní.
Henry R. Towne
Bol mechanickým inžinierom a neskôr prezidentom spoločnosti. Vydal knihu „Inžinier ako ekonóm“, kde zdôraznil, že človek málokedy disponuje inžinierskymi a zároveň obchodnými schopnosťami, ale pri riadení organizácie sú nutné obe.
Daniel C. McCallum a Henry V. Poor patria v USA medzi prvých predstaviteľov manažmentu. McCallum pracoval ako hlavný kontrolór Eriovej železnice a Poor ako vydavateľ časopisu o železniciach. Zaoberali sa hlavne organizáciou, plánovaním, poriadkom a odborným riadením v železnici. Poor sa považuje za prvého autora, ktorý definoval pojem manažment. Podľa neho správne fungovanie podniku závisí od troch zložiek manažmentu: organizácie, komunikácie a informovanosti. Svoje poznatky si obaja overovali na súkromnej železnici Eriovej spoločnosti. Niektoré ich návrhy neboli prijaté a McCallum bol prepustený. 1.2 Klasický manažment (procesná škola)

Neskoršie roky 19. stor. boi obdobím rýchleho rozvoja priemyselnej výroby. Bol dostatok prírodných zdrojov, ale nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Vznikla potreba racionálneho riadenia výroby.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Alexy: Manažment, OBZOR, Bratislava 1999, 2. Porvaznik, J.: Celostný manažment, IKAR, Bratislava 1998, 3. Klinda, J.: Stratégia a systémy manažmentu predvýrobných procesov, SVML, 1995
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.