referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Prístupy a alternatívy v strategickom manažmente
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 319
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 20s
Pomalé čítanie: 36m 30s
 
Úvod

V mnohých prípadoch sa vznik manažmentu spája s nástupom industriálnej spoločnosti. Zmenou spôsobu výroby sa menilo samotné riadenie a zvyšoval sa jej význam. Vývojom kapitalizmu vzrástla zložitosť riadenia do takej miery, že samotné tradície a zvyky v riadení už nestačili zabezpečiť také správanie členov skupín v podnikoch, ktoré je nevyhnutné z hľadiska určenia cieľov, ich napĺňania a hodnotenia. Manažment sa rodí vtedy, keď si človek uvedomuje možnosť podeliť sa o zabezpečenie svojej existencie s iným človekom a cieľavedome začína túto možnosť využívať. Objavili sa názory, že manažment ako sústava poznatkov vzniká zároveň so vznikom písma, ba dokonca vynálezom tlače. Len tlačeným písmom bolo možné jednoznačnejšie vyjadriť odovzdávanie informácii a poznatkov, ktoré predstavujú zovšeobecnenia ako riadiť či už realizovanie nejakých úloh, alebo iných ľudí.
Čím ďalej, tým viac si odborníci v oblasti prípravy manažérov uvedomujú dôležitosť poznávania intelektuálnej histórie ako predpokladu pre pochopenie súčasného účelného a efektívneho správania sa a fungovania organizácií. Predovšetkým veľa klasických diel poskytuje mnoho pohľadov na ľudské správanie a manažérske pozície. Najslávnejšie literárne diela od čias Homéra po dnešok odkrývajú nespočetné množstvo podnetov pre oblasť výchovy, výučby a tréningu manažérov. Začiatky manažmentu sa spájajú s rozvojom deľby práce počas priemyselnej revolúcie v druhej polovici devätnásteho storočia. Kolískou manažmentu sú USA. Za dôležité centrum vzniku manažmentu sa považuje Americká spoločnosť strojných inžinierov. Prvým problémom ich záujmov bolo zvýšenie produktivity práce. Postupne sa vytvárali poznatky k manažmentu najmä praktikmi, ktorí zo svojich dlhoročných skúseností robili zovšeobecňujúce závery. Postupne sa manažment stal predmetom štúdia, a to nie len u ľudí, ktorí sa priamo špecializovali na riadenie, ale aj ľudí z iných odborov, t. j. ekonómovia, fyzici a iní.
Počiatočné poňatie manažmentu zodpovedalo poslaniu vedieť riadiť podnikovú činnosť, respektíve vedieť dosiahnuť stanovené ciele organizácie. Odborníci sa snažili manažment spresniť vymedzením jeho obsahovej náplne, najmä jeho typické funckie.
Rozvoj manažmentu sa zvýraznil po druhej svetovej vojne, kedy rastom celosvetovej knkurencie, zvyšovaním rivality na trhoch sa vytvorili predpoklady pre uvedemenie si významu racionálneho riadenia pre efektívnosť podnikov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Alexy: Manažment, OBZOR, Bratislava 1999, 2. Porvaznik, J.: Celostný manažment, IKAR, Bratislava 1998, 3. Klinda, J.: Stratégia a systémy manažmentu predvýrobných procesov, SVML, 1995
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.