referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Politické strany a politické hnutia
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 987
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Podmienky vzniku a právneho postavenia politických strán a politických hnutí v SR upravuje zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Občania majú právo sa združovať v politických stranách a v politických hnutiach. Výkon tohto práva slúži občanom na ich účasť na politickom živote spoločnosti, najmä na vytváraní Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov územnej samosprávy. Strana a hnutie vznikajú registráciou. Pôsobnosť na úseku registrácie bola zákonom založená Ministerstvu vnútra SR. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava. Podľa § 6 ods. 2 zákona návrh na registráciu strany a hnutia podáva prípravný výbor (najmenej tročlenný), ktorý je oprávnený vyvíjať iba činnosť smerujúcu ku vzniku strany a hnutia. Členmi prípravného výboru musia byť občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Návrh na registráciu podpíšu všetci členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov prípravného výboru je splnomocnený konať v ich mene. K návrhu na registráciu prípravný výbor pripojí:
a. petíciu aspoň jedného tisíca občanov požadujúcich, aby strana a hnutie vznikli. K podpisu pod petíciu musí občan uviesť svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska. b. stanovy (organizačný poriadok) v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sa uvedú:
 názov a skratka strany a hnutia,
 sídlo,
 programové ciele,
 práva a povinnosti členov,
 ustanovenia o organizačných jednotkách ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v ktorom môžu v mene strany a hnutia nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva a rozsahu, v ktorom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany a hnutia,
 orgány vrátane štatutárnych, rozhodcovských a revíznych, spôsob ich ustanovovania a vymedzenia ich právomoci,
 spôsob, akým štatutárne orgány konajú a podpisujú, či a v akom rozsahu môžu vykonávať právne úkony v mene strany a hnutia aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
 zásady hospodárenia,
 spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany a hnutia, ak tento zostatok nepripadne štátu. c) doklad o zaplatení správneho poplatku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.