referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Svetové hospodárstvo – hospodársky vývoj od 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť 12.7.2007 12 431 73 1 345 2.94 598 slov
Slovenčina Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 12.7.2007 3 312 23 884 2.94 375 slov
Slovenčina Medzinárodná deľba práce 12.7.2007 11 561 40 771 2.97 378 slov
Slovenčina Rozpočet európskej únie 12.7.2007 5 882 36 1 539 2.98 1 077 slov
Slovenčina Štrukturálna politika EÚ 12.7.2007 13 242 56 939 3.00 677 slov
Slovenčina Financovanie Európskej únie 12.7.2007 4 801 19 459 3.01 555 slov
Slovenčina Teórie hodnoty 12.7.2007 7 475 15 2 849 2.92 1 030 slov
Slovenčina Elasticita – jej podstata a formy – cenová, dopytu a ponuky, dôchodková 12.7.2007 7 634 30 1 441 3.00 252 slov
Slovenčina Trh práce 12.7.2007 12 456 96 14 874 2.96 2 087 slov
Slovenčina Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku 12.7.2007 17 796 43 1 172 2.95 296 slov
Slovenčina Kúpna zmluva v obchodnom styku - povinnosti predávajúceho a kupujúceho 12.7.2007 7 254 29 903 2.96 381 slov
Slovenčina Kúpna zmluva v obchodnom styku – akosť, záruka, vady tovaru (fyzické a právne), nároky z vád tovaru 12.7.2007 9 781 31 1 601 3.00 817 slov
Slovenčina Trh pôdy a prírodných zdrojov 12.7.2007 7 494 24 1 220 2.98 407 slov
Slovenčina Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok 12.7.2007 22 265 26 3 105 2.97 508 slov
Slovenčina Neoklasická ekonómia 12.7.2007 15 109 56 2 574 2.96 754 slov
Slovenčina Správanie sa firmy na trhu 12.7.2007 6 228 35 4 826 2.97 1 771 slov
Slovenčina Dôchodky a ich rozdeľovanie 12.7.2007 13 232 51 1 588 2.99 721 slov
Slovenčina Správanie sa spotrebiteľa. Meranie úžitku spotrebiteľa. 12.7.2007 31 174 65 17 873 3.00 2 512 slov
Slovenčina Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom 12.7.2007 11 633 13 1 780 2.97 260 slov
Slovenčina Zákaz konkurencie 12.7.2007 6 738 9 2 508 2.96 489 slov
Slovenčina Obchodný register a zbierka listín 12.7.2007 14 789 47 1 332 2.98 520 slov
Slovenčina Uznanie záväzku v obchodnom styku, účinky 12.7.2007 6 809 3 1 004 2.98 202 slov
Slovenčina Právna úprava živnostenského podnikania 12.7.2007 8 719 40 1 545 2.98 362 slov
Slovenčina Konanie fyzickej osoby – podnikateľa v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 11 920 22 948 3.00 545 slov
Slovenčina Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Slovenčina Právne inštitúty (zmluvy) na zabezpečenie pohľadávok veriteľa 12.7.2007 6 414 11 1 095 2.97 186 slov
Slovenčina Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti 12.7.2007 7 638 16 872 2.97 176 slov
Slovenčina Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť 12.7.2007 10 384 27 2 194 2.97 908 slov
Slovenčina Obchodné meno podnikateľa (FO, PO), označenie obchodnej dokumentácie 12.7.2007 9 697 14 939 2.99 176 slov
Slovenčina Organizačná zložka podniku, prevádzkareň živnostníka 12.7.2007 9 546 13 832 2.97 97 slov
Slovenčina Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra 12.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Slovenčina Účinky vyhlásenia konkurzu 12.7.2007 5 169 10 1 396 2.94 290 slov
Slovenčina Lehoty pre vymáhanie pohľadávok v obchodnom styku, lehoty 12.7.2007 10 515 18 6 295 2.99 1 818 slov
Slovenčina Vymáhanie pohľadávok, súdne konanie, skrátené súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky 12.7.2007 10 405 39 7 615 2.98 1 586 slov
Slovenčina Reštrukturalizácia – predpoklady vyhlásenia, účastníci 12.7.2007 18 864 41 3 002 2.97 1 448 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodných obchodoch – zmluvy o viazaných obchodoch 12.7.2007 12 166 9 1 722 2.99 1 083 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – cena a omeškanie s plnením peňažného záväzku 12.7.2007 9 556 4 857 2.97 410 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – osobitné zmluvné dohovory 12.7.2007 9 556 3 1 472 2.99 575 slov
Slovenčina Generálna klauzula nekalej súťaže 12.7.2007 9 532 27 880 2.98 299 slov
Slovenčina Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika 12.7.2007 5 017 8 1 029 2.98 579 slov
Slovenčina Prihláška pohľadávky, forma, účinky, zoznam prihlášok 12.7.2007 7 605 12 1 291 2.95 290 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - právna úprava, zvyklosti 12.7.2007 6 948 12 1 884 2.97 965 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - mena peňažného záväzku, prepočet mien 12.7.2007 5 472 3 890 2.98 322 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – úradné povolenie 12.7.2007 7 736 1 743 2.96 248 slov
Slovenčina Zmluvné a autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky 11.7.2007 5 392 14 583 2.97 426 slov
Slovenčina Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond 11.7.2007 4 454 12 494 2.99 215 slov
Slovenčina Čo znamená Acquis communautaire (AC)? Uveďte základnú charakteristiku a 2 základné zásady AC. Aká je funkcia AC? 11.7.2007 10 874 16 749 2.97 624 slov
Slovenčina Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík Európskej únie 11.7.2007 3 052 13 793 2.98 918 slov
Slovenčina Systém právnych noriem a mechanizmus fungovania 11.7.2007 2 719 11 620 2.99 305 slov
Slovenčina Biele a zelené knihy – ich úloha v legislatívnom procese EÚ 11.7.2007 10 297 10 725 3.00 427 slov
 
 
späť späť   10  |  11  |  12  |  13  |   14  |  15  |  16  |  17  |  18    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.