referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Úloha daní a vládnych výdajov SOŠ 23.8.2003 6 598 100 472 2.98 605 slov
Slovenčina Právne formy podniku SOŠ 10.6.2008 17 290 44 3 549 2.95 3 112 slov
Slovenčina Trh a trhový mechanizmus SOŠ 6.2.2008 14 658 50 1 122 2.99 735 slov
Slovenčina Práca SOŠ 22.6.2005 15 485 165 2 329 2.99 674 slov
Slovenčina Tomáš Baťa SOŠ 30.11.2002 30 622 411 1 132 2.94 730 slov
Slovenčina Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť 12.7.2007 10 384 27 2 194 2.97 908 slov
Slovenčina Ponuka farebných televíznych prijímačov SOŠ 11.4.2005 4 847 20 496 2.95 336 slov
Slovenčina Euro-základné fakty SOŠ 24.6.2008 18 617 82 3 016 2.98 2 515 slov
Slovenčina Centrálna banka 15.2.2006 9 479 84 859 2.95 263 slov
Slovenčina O doprave nielen na kolieskách SOŠ 3.5.2003 5 043 53 477 2.95 247 slov
Slovenčina Základné ekonomické pojmy SOŠ 7.10.2005 82 413 361 10 338 2.91 1 246 slov
Slovenčina Informácie v systéme riadenia SOŠ 30.11.2002 18 862 172 1 263 2.97 1 182 slov
Slovenčina Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom 12.7.2007 11 633 13 1 780 2.97 260 slov
Slovenčina Úschova účtovných písomností SOŠ 11.4.2005 5 020 35 495 2.95 244 slov
Slovenčina Základné ekonomické problémy SOŠ 16.11.2002 11 728 35 448 2.98 192 slov
Slovenčina Politika EÚ v oblasti životného prostredia. Program trvalo udržateľného rozvoja 11.7.2007 4 000 28 991 2.97 703 slov
Slovenčina Základné pojmy úrokového počtu, výpočet úroku SOŠ 20.1.2005 7 580 32 958 2.96 302 slov
Slovenčina Podniky vnútorného obchodu SOŠ 26.5.2002 6 339 49 583 2.98 349 slov
Slovenčina Odbytové činnosti SOŠ 23.7.2007 27 723 61 4 332 2.97 890 slov
Slovenčina Vplyv riadenia nákladov na efektívnosť podniku SOŠ 21.12.2001 31 502 365 4 044 2.97 2 126 slov
Slovenčina Trhový mechanizmus a jeho účt. systémy GYM 8.8.2007 5 881 17 1 949 3.00 2 847 slov
Slovenčina Rozdiely medzi americkým a európskym manažmentom SOŠ 1.4.2004 21 678 313 1 531 2.95 697 slov
Slovenčina Investičné stratégie SOŠ 30.11.2002 7 335 53 767 2.96 580 slov
Slovenčina Projekt firmy 14.8.2007 18 726 109 4 254 2.96 703 slov
Slovenčina Tvorivy intelekt SOŠ 29.3.2004 8 646 96 1 056 2.92 943 slov
Slovenčina Banková sústava SR 27.10.2010 16 225 61 4 936 3.00 1 864 slov
Slovenčina Vnútorný obchod SOŠ 9.10.2007 7 799 11 792 2.99 386 slov
Slovenčina Vznik a funkcie peňazí SOŠ 29.2.2004 9 789 88 643 2.98 306 slov
Slovenčina Odpočítateľná položka 20.11.2009 11 208 13 2 769 2.97 1 308 slov
Slovenčina Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 16.1.2007 8 681 71 1 046 2.98 394 slov
Slovenčina H. Weihrich životopis SOŠ 27.11.2003 4 268 33 486 2.96 376 slov
Slovenčina Eurozóna GYM 28.5.2009 6 914 16 538 2.99 1 490 slov
Slovenčina Plánovanie SOŠ 5.4.2006 24 252 259 2 402 2.99 794 slov
Slovenčina Hĺbkový audit v slovenských firmách SOŠ 2.6.2003 25 438 209 1 634 2.94 4 468 slov
Slovenčina Súvislý príklad - Daň z pridanej hodnoty SOŠ 13.5.2008 6 180 22 1 625 2.97 468 slov
Slovenčina Maloobchod v minulosti a dnes SOŠ 27.10.2006 37 711 296 3 430 2.98 4 484 slov
Slovenčina Maloobchod SOŠ 9.3.2003 57 984 451 1 793 2.96 3 200 slov
Slovenčina Organizovanie a organizačné štruktúry 12.6.2008 29 346 131 12 374 2.98 5 876 slov
Slovenčina Hospodársky výsledok GYM 8.7.2005 27 241 161 3 924 2.95 366 slov
Slovenčina Zahraničné investície na Slovensku (analýza) SOŠ 24.11.2002 9 183 96 467 2.94 598 slov
Slovenčina Kúpna zmluva v obchodnom styku - povinnosti predávajúceho a kupujúceho 12.7.2007 7 254 29 903 2.96 381 slov
Slovenčina Aktívne operácie obchodných bánk SOŠ 30.3.2005 16 266 136 2 996 2.98 975 slov
Slovenčina Svetové a národné hospodárstvo SOŠ 15.10.2002 79 723 622 2 720 2.94 3 543 slov
Slovenčina Účtová osnova pre podnikateľov SOŠ 13.7.2007 5 136 29 990 2.98 1 853 slov
Slovenčina Národné hospodárstvo GYM 7.12.2004 51 472 492 3 509 2.93 940 slov
Slovenčina Dane a poplatky podnikateľa SOŠ 25.4.2002 8 719 79 555 2.98 180 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo SOŠ 31.7.2007 10 108 11 1 211 2.97 172 slov
Slovenčina Dane SOŠ 22.8.2005 109 225 754 3 619 2.95 4 642 slov
Slovenčina Všeobecná ekonomická teória SOŠ 30.11.2002 10 149 79 960 2.97 907 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 10.8.2007 23 566 255 913 2.95 1 023 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.