referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby SOŠ 21.5.2003 35 108 303 2 548 2.98 1 243 slov
Slovenčina Nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu SOŠ 10.2.2003 8 598 29 613 2.96 140 slov
Slovenčina Základné úlohy hospodárskej politiky SOŠ 17.11.2002 19 101 269 1 058 2.98 2 298 slov
Slovenčina Management ako umenie SOŠ 2.10.2002 5 164 99 501 3.00 726 slov
Slovenčina Konkurenčne orientovaná cenotvorba SOŠ 11.3.2003 19 193 244 2 491 2.96 1 332 slov
Slovenčina Evidencia a zrážky z miezd SOŠ 17.8.2005 11 206 51 782 3.00 162 slov
Slovenčina Zahraničné investície (SOČ) SOŠ 24.11.2002 60 616 593 7 789 2.94 5 228 slov
Slovenčina Podnik a právne formy podnikania SOŠ 31.7.2008 65 898 225 19 605 2.98 4 770 slov
Slovenčina Práca z praxe - PriceWaterhouseCoopers SOŠ 21.10.2002 76 877 317 850 2.93 1 333 slov
Slovenčina Poisťovníctvo SOŠ 13.7.2007 13 121 148 3 540 3.00 871 slov
Slovenčina Peniaze SOŠ 8.12.2004 14 880 175 820 2.95 340 slov
Slovenčina Určenie prenajímateľskej hodnoty SOŠ 25.4.2002 2 502 8 470 2.98 218 slov
Slovenčina Organizačné štruktúry SOŠ 4.5.2004 54 248 579 12 059 2.96 2 161 slov
Slovenčina MO1: Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 30.11.2002 17 652 197 1 106 3.01 838 slov
Slovenčina Marketing SOŠ 9.8.2007 8 350 72 638 2.97 698 slov
Slovenčina Poisťovanie rizík v zahraničnom obchode SOŠ 31.3.2004 21 800 256 2 685 2.95 2 369 slov
Slovenčina Stavebníctvo v SR SOŠ 30.11.2002 5 091 50 506 3.01 197 slov
Slovenčina Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 20.8.2007 24 891 151 3 580 2.96 2 443 slov
Slovenčina Kvalitatívne požiadavky na podnikateľský plán SOŠ 23.3.2004 38 123 664 2 950 2.96 1 304 slov
Slovenčina Vývoj verejnej strávy na Slovensku SOŠ 7.11.2007 39 224 170 17 028 2.97 5 353 slov
Slovenčina Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov SOŠ 11.1.2004 79 242 1 053 4 354 2.95 1 850 slov
Slovenčina Prepravná zmluva, práva a povinnosti z nej vyplývajúce SOŠ 12.10.2003 28 779 197 6 725 2.96 2 087 slov
Slovenčina Výsledky cieľovania inflácie v Českej republike SOŠ 4.5.2003 8 947 50 1 119 2.98 1 831 slov
Slovenčina Banková sústava SOŠ 7.4.2008 6 524 38 1 151 2.99 691 slov
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere SOŠ 20.10.2005 71 588 541 4 427 2.91 3 085 slov
Slovenčina Zahraničný obchod a clá SOŠ 30.11.2002 26 563 298 2 898 2.97 1 857 slov
Slovenčina Výrobná činnosť SOŠ 13.7.2007 10 299 27 1 799 2.93 597 slov
Slovenčina Neuhradená faktúra SOŠ 11.4.2005 14 167 43 761 2.95 85 slov
Slovenčina Filozofie marketingového manažmentu (alternatívna koncepcia) SOŠ 16.11.2002 20 737 233 1 630 3.00 1 286 slov
Slovenčina Výnosy a hospodársky výsledok podniku SOŠ 26.5.2002 7 092 109 502 2.95 197 slov
Slovenčina Podnik a podnikateľská činnosť SOŠ 23.7.2007 36 609 139 6 065 2.99 2 674 slov
Angličtina obchodný list - dopyt SOŠ 23.5.2004 23 042 130 1 837 2.96 102 slov
Angličtina History of Money SOŠ 27.12.2001 20 807 140 2 531 2.96 3 344 slov
Slovenčina Odbytové hospodárstvo podniku a marketing SOŠ 8.8.2007 9 129 59 2 729 2.92 1 861 slov
Slovenčina Získavanie zamestnancov SOŠ 1.4.2004 12 603 150 1 798 3.00 487 slov
Slovenčina Rating SR SOŠ 30.11.2002 3 939 28 425 2.99 321 slov
Slovenčina Výnosy a výsledok hospodárenia SOŠ 10.8.2007 7 087 22 996 2.96 225 slov
Slovenčina Vzdelávanie zamestnacov SOŠ 29.3.2004 7 870 216 973 2.99 434 slov
Slovenčina Nezamestnanosť SOŠ 6.3.2004 41 979 801 1 526 2.95 500 slov
Slovenčina Efektívna administratíva SOŠ 28.11.2003 14 856 163 2 453 2.99 1 092 slov
Slovenčina Psychológia a reklama SOŠ 2.6.2003 124 820 1 398 3 658 2.91 5 973 slov
Slovenčina Zmenka SOŠ 19.12.2005 16 394 91 1 468 2.97 874 slov
Slovenčina John Maynard Keynes SOŠ 6.2.2007 9 531 46 2 298 2.96 1 588 slov
Slovenčina Konjunkturálne štúdie a rozvojové projekty SOŠ 6.12.2003 5 566 57 591 2.97 900 slov
Slovenčina Podnik a podnikanie SOŠ 4.6.2009 18 676 66 2 723 2.98 810 slov
Slovenčina Podstata pasívnych a aktívnych bankových operácií SOŠ 6.6.2006 3 833 40 1 074 2.96 1 080 slov
Slovenčina Dlhodobý majetok SOŠ 18.6.2003 86 698 727 8 219 2.96 1 013 slov
Slovenčina Marketing SOŠ 27.5.2008 12 591 52 2 266 2.99 1 934 slov
Slovenčina Účtovná osnova pre podnikateľov SOŠ 18.9.2006 24 909 213 1 630 2.94 1 960 slov
Slovenčina Systém sociálnej práce SOŠ 26.3.2003 76 445 633 9 829 2.92 2 537 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.