referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Komoditné burzy 1.10.2007 15 475 88 4 329 2.96 3 590 slov
Slovenčina Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia 4.1.2010 23 939 53 2 784 2.97 1 925 slov
Slovenčina Medzinárodná ekonomická integrácia 13.11.2007 15 490 83 1 217 2.95 2 434 slov
Slovenčina Ekonómia v USA 25.7.2006 14 937 241 1 842 2.97 6 458 slov
Slovenčina Vzťah CK k verejnému sektoru (marketing) 10.4.2008 6 849 13 2 148 2.97 1 760 slov
Slovenčina Lehoty pre vymáhanie pohľadávok v obchodnom styku, lehoty 12.7.2007 10 515 18 6 295 2.99 1 818 slov
Slovenčina Marketing území: Analýza konkurenčných území 13.1.2005 35 771 342 2 137 2.95 5 625 slov
Slovenčina Trh a jeho fungovanie 10.5.2007 16 781 94 13 816 2.98 1 318 slov
Slovenčina Úrokové sadzby na finančnom trhu v SR 14.8.2007 6 315 23 5 617 2.98 953 slov
Slovenčina Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky 29.9.2010 16 673 27 2 482 2.98 1 096 slov
Slovenčina Peniaze 16.10.2007 39 069 155 10 461 2.97 4 826 slov
Slovenčina Výplatná páska I 20.11.2009 5 323 16 3 186 2.97 854 slov
Slovenčina Analýza agregátnych ukazovateľov vo Veľkej Británii 31.3.2006 9 681 64 1 601 2.97 2 273 slov
Slovenčina Európsky sociálny fond 12.5.2008 6 468 29 1 114 2.98 3 418 slov
Slovenčina Obežný majetok, kolobeh obežného majetku 8.11.2007 20 684 51 13 791 2.97 1 795 slov
Slovenčina Rozpočtový deficit 4.10.2005 26 986 170 2 479 2.97 2 284 slov
Slovenčina Financovanie Európskej únie 12.7.2007 4 801 19 459 3.01 555 slov
Slovenčina Zahraničný obchod Dánska 2002 4.3.2005 3 370 14 538 2.96 377 slov
Slovenčina Marketingový plán firmy 18.7.2007 14 507 261 2 501 2.96 1 723 slov
Slovenčina Mobbing vo firme 3.12.2004 72 948 1 003 7 057 2.93 2 283 slov
Slovenčina Krízové plánovanie 28.8.2007 5 903 56 1 672 2.98 872 slov
Slovenčina EKONOMIKA A MANAŽMENT VÝROBY 13.1.2010 12 132 126 11 022 2.97 6 746 slov
Slovenčina Nezamestnanosť a vzdelávacie programy 23.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Čeština Fiškálna politika 22.2.2006 16 927 199 2 371 2.97 1 654 slov
Slovenčina Konanie fyzickej osoby – podnikateľa v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 11 920 22 948 3.00 545 slov
Slovenčina Spoločná dopravná politika EÚ. Chápanie spoločnej dopravnej politiky po Maastrichte. 11.7.2007 6 116 49 1 469 2.98 883 slov
Slovenčina Správanie sa firmy na trhu 12.7.2007 6 228 35 4 826 2.97 1 771 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka a jej zápočet do poistenia v nezamestnanosti 22.1.2010 10 293 5 2 613 2.99 1 384 slov
Slovenčina Personálne plánovanie, získavanie, výber a prijímanie pracovníkov,vnútropodniková mobilita pracovnej sily 6.11.2007 7 876 65 1 267 2.99 727 slov
Slovenčina Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 2.7.2009 15 520 13 1 686 2.98 3 149 slov
Slovenčina Účtovníctvo 16.7.2007 10 910 70 2 509 2.96 1 950 slov
Slovenčina Politika ochrany hospodárskej súťaže (EÚ) 5.5.2008 4 159 26 481 2.99 627 slov
Slovenčina Sociálne služby v SR 18.11.2005 90 246 580 4 817 2.94 2 865 slov
Slovenčina Inštitucionálne usporiadanie EU 12.7.2007 3 294 13 906 2.98 1 958 slov
Slovenčina Štrukturálne fondy Európskej únie 27.10.2004 15 718 384 1 400 2.98 1 125 slov
Slovenčina PPP - Public Private Partnership 6.8.2007 8 610 98 4 172 2.96 3 792 slov
Slovenčina Hypotekárne úvery 8.6.2006 20 965 253 2 451 2.97 3 440 slov
Slovenčina Makroekonómia - základné definície 9.1.2008 15 472 40 5 684 2.96 1 749 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – osobitné zmluvné dohovory 12.7.2007 9 556 3 1 472 2.99 575 slov
Slovenčina Podnikova ekonomika 13.7.2005 55 749 368 6 373 2.96 1 714 slov
Slovenčina Vývoj sociálnej štruktúry v Slovenskej republike 26.7.2007 21 940 73 4 400 3.00 4 492 slov
Slovenčina Marketing v 21. storočí 16.8.2007 5 622 50 1 405 3.00 526 slov
Slovenčina Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. 17.2.2010 10 597 5 1 696 3.01 1 132 slov
Slovenčina Daňový bonus a prídavok na dieťa 24.9.2009 11 463 6 14 981 2.97 1 803 slov
Slovenčina Riadenie aktív a pasív obchodnej banky 14.2.2007 9 687 91 5 795 3.01 2 881 slov
Slovenčina Materský príspevok 23.7.2010 22 562 13 7 110 2.97 2 200 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako makroekonomický jav 23.10.2007 20 175 94 4 357 2.99 1 776 slov
Slovenčina Predaj z dvora 30.10.2009 10 548 8 2 684 2.97 897 slov
Slovenčina Medzinárodná ekonomická integrácia 1.2.2007 32 514 293 10 414 2.98 2 412 slov
Slovenčina Manažment 27.3.2006 30 113 517 5 601 2.98 1 450 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.