referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Monetárna politika 28.4.2008 18 224 69 4 535 2.98 5 207 slov
Slovenčina Manažér - jeho postavenie, funkcie a roly 3.5.2005 70 209 813 11 042 2.97 1 617 slov
Slovenčina Svetové hospodárstvo – hospodársky vývoj od 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť 12.7.2007 12 431 73 1 345 2.94 598 slov
Slovenčina Dotazník - úver 18.7.2007 4 302 14 478 3.00 199 slov
Slovenčina Zmluva o sprostredkovaní 25.1.2005 45 058 253 12 138 2.96 1 937 slov
Slovenčina Sociálna politika 4.1.2010 13 208 31 1 486 2.97 328 slov
Slovenčina Sociálne poistenie 9.11.2007 35 943 70 2 146 2.98 13 379 slov
Slovenčina Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009 9.4.2009 7 668 7 1 633 3.00 2 980 slov
Slovenčina Marketing - ťahák 22.6.2005 14 166 132 1 068 2.94 411 slov
Slovenčina Obchodné meno podnikateľa (FO, PO), označenie obchodnej dokumentácie 12.7.2007 9 697 14 939 2.99 176 slov
Slovenčina Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. 20.11.2009 8 643 8 956 2.98 975 slov
Slovenčina Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1.9.2008 17.2.2009 7 171 11 663 2.98 1 089 slov
Slovenčina Ganttov diagram 16.12.2005 27 643 117 3 569 2.98 406 slov
Slovenčina Spotreba, úspory, investície domácnosti v EÚ 16.11.2007 11 160 53 2 978 2.99 2 206 slov
Slovenčina Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku 12.7.2007 17 796 43 1 172 2.95 296 slov
Slovenčina Výberový postup 16.7.2007 6 715 16 1 034 2.98 1 473 slov
Slovenčina Oceňovanie firiem 10.8.2007 5 402 52 882 2.99 1 875 slov
Slovenčina Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR 18.1.2010 12 855 18 1 729 2.99 1 058 slov
Slovenčina Marketingový mix 19.6.2008 53 916 219 5 682 2.99 2 524 slov
Slovenčina Európsky bankový systém 17.2.2006 18 597 251 1 200 2.94 4 145 slov
Slovenčina Zákaz konkurencie 12.7.2007 6 738 9 2 508 2.96 489 slov
Slovenčina Ekonomický prínos vstupu danej ekonomiky do MEI 11.7.2007 3 716 12 925 2.98 594 slov
Slovenčina Marketingová kontrola a marketingový audit 24.4.2008 13 885 65 3 304 2.97 1 560 slov
Slovenčina Biele a zelené knihy – ich úloha v legislatívnom procese EÚ 11.7.2007 10 297 10 725 3.00 427 slov
Slovenčina Fúzie v bankovníctve 4.10.2004 18 875 288 2 313 2.95 2 410 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - PC herňa 6.8.2007 19 393 310 3 822 2.97 1 321 slov
Slovenčina Analýza vonkajšieho prostredia podniku 10.8.2007 23 233 112 1 933 2.96 1 253 slov
Slovenčina Henry Fayol a jeho prinosy do teorie manazmentu 2.2.2007 17 500 165 3 773 2.96 1 445 slov
Slovenčina Vzťah spotreba, úspory, investície 21.4.2008 11 144 48 19 864 2.97 1 455 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - mena peňažného záväzku, prepočet mien 12.7.2007 5 472 3 890 2.98 322 slov
Slovenčina Svetové hospodárstvo a formy internacionalizácie ekonomického života 8.3.2005 25 946 214 3 936 2.97 1 098 slov
Slovenčina Náklady podniku 16.5.2007 11 649 42 951 2.98 417 slov
Slovenčina Postavenie ekonómie Číny a Indie vo svetovom hospodárstve 17.8.2007 13 605 92 5 458 2.99 2 556 slov
Slovenčina Predčasný starobný dôchodok 21.1.2010 9 856 6 1 361 2.98 1 082 slov
Čeština Akciová fundamentální analýza 26.10.2007 10 109 32 2 089 2.95 3 789 slov
Slovenčina Hmotná núdza od 1. 9. 2009 4.9.2009 4 933 10 532 2.98 202 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok I. 16.10.2009 5 653 4 1 293 2.99 1 099 slov
Slovenčina Priebeh poskytnutia a čerpania úveru 14.2.2007 8 192 61 2 634 2.97 2 199 slov
Slovenčina 3 pravdy o nezamestananosti 28.4.2008 2 782 27 1 582 3.01 2 023 slov
Slovenčina Medzinárodná koordinácia zahranično-obchodnej politiky – GATT, WTO. Princípy WTO, nediskriminácia a transparentnosť. 12.7.2007 11 272 94 3 633 2.94 1 295 slov
Slovenčina Formy controllingu 19.7.2007 16 236 262 9 662 3.02 2 862 slov
Slovenčina 10 najlepších B2B internetovo-marketingových stratégii 1.10.2007 12 181 85 1 553 3.01 1 639 slov
Slovenčina Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme 4.1.2010 11 016 15 2 496 2.97 841 slov
Slovenčina Vývoj ekonomického myslenia 13.11.2007 15 063 69 2 608 2.98 2 150 slov
Slovenčina Verejná obchodná spoločnosť 29.1.2008 17 762 92 5 265 3.00 1 513 slov
Slovenčina Vymáhanie pohľadávok, súdne konanie, skrátené súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky 12.7.2007 10 405 39 7 615 2.98 1 586 slov
Slovenčina Správa živnostenského podnikania 13.1.2005 38 269 290 4 780 2.96 1 745 slov
Angličtina How to expand from New Zealand´s market to Slovak market 16.6.2008 11 848 5 1 312 2.98 1 540 slov
Slovenčina Dlhodobý majetok 10.5.2007 22 719 185 18 496 2.98 1 402 slov
Slovenčina Príspevok na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec 23.3.2010 7 688 6 1 500 2.97 1 039 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.