referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Členenie obchodu, vývoj členenia obchodu, jednotlivé formy obchodu 24.10.2007 36 377 92 13 334 2.96 3 121 slov
Slovenčina štátny rozpočet 23.6.2008 11 217 38 1 016 3.00 760 slov
Slovenčina Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum 2.9.2010 22 139 21 3 200 2.96 976 slov
Slovenčina Ekonomika 2 18.10.2007 58 111 201 7 593 3.00 9 741 slov
Slovenčina Zamestnanecké výhody 25.1.2007 15 822 122 3 530 2.94 1 126 slov
Slovenčina Štátne pokladničné poukážky a proces ich emisie 12.5.2008 19 150 69 5 267 2.96 3 481 slov
Slovenčina Kombinovanaádoprava 8.11.2007 6 228 22 3 117 2.98 1 715 slov
Slovenčina Marketing a distribúcia 12.5.2005 34 369 494 3 600 2.94 1 690 slov
Slovenčina Štrukturálna politika EÚ 12.7.2007 13 242 56 939 3.00 677 slov
Slovenčina Peňažné investičné obchody 4.1.2010 7 493 18 863 2.99 272 slov
Slovenčina Ergonómia a pracovné prostredie 16.4.2009 46 902 210 13 491 2.97 3 535 slov
Čeština Hospodárska politika a jej cielepolitika a její cíle 22.2.2006 8 381 66 908 2.98 851 slov
Slovenčina Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Slovenčina Vývojové etapy európskej integrácie. Historický vývoj myšlienok integrácie. Začiatky integrácie v západnej Európe. Parížska zmluva a Rímske zmluvy. 10.7.2007 20 847 115 4 716 2.97 6 079 slov
Slovenčina Európska menová únia. Cesta k hospodárskej a menovej únii. Spoločná mena euro. 11.7.2007 8 589 79 917 2.97 668 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer 12.5.2006 64 599 851 2 639 2.94 2 501 slov
Slovenčina Neoklasická ekonómia 12.7.2007 15 109 56 2 574 2.96 754 slov
Slovenčina Popis jednotlivých etáp životného cyklu dopravného podniku 7.4.2005 5 742 67 1 200 3.00 993 slov
Slovenčina Hodnotenie verejného projektu 17.8.2007 22 850 99 3 653 2.99 3 958 slov
Slovenčina Europske integracne zoskupenia 18.1.2010 15 130 27 3 176 3.00 4 461 slov
Slovenčina Personálny manažment a jeho úloha v podniku. Organizačné usporiadanie personálnych činností 6.11.2007 12 492 105 3 862 3.00 1 623 slov
Slovenčina Distribúcia 22.11.2005 116 939 623 6 886 2.96 4 245 slov
Slovenčina Trhový mechanizmus 18.9.2007 23 976 119 6 086 2.95 1 640 slov
Slovenčina Čo znamená Acquis communautaire (AC)? Uveďte základnú charakteristiku a 2 základné zásady AC. Aká je funkcia AC? 11.7.2007 10 874 16 749 2.97 624 slov
Slovenčina Agregátny dopyt a agregátna ponuka 8.2.2005 23 951 147 1 731 2.95 388 slov
Slovenčina Emisná, kurzová a úroková politika NBS v roku 2005 19.7.2007 9 884 15 782 2.97 3 785 slov
Angličtina E-Commerce 27.10.2004 10 095 165 1 388 2.95 948 slov
Slovenčina Reforma verejnej správy 6.8.2007 12 108 141 2 800 2.97 2 627 slov
Slovenčina Semestrálna práca - ekonomika a manažment podniku 10.8.2007 10 853 113 2 579 2.98 2 671 slov
Slovenčina Cenné papiere finančného trhu 9.6.2006 14 125 210 2 709 2.97 2 059 slov
Slovenčina Vybrané aspekty globalizácie 26.5.2008 26 296 115 4 047 2.96 12 879 slov
Slovenčina Dopravná politika EU 21.4.2008 7 939 42 3 233 2.98 2 468 slov
Slovenčina Cestovný ruch Švajčiarska a Rakúska 9.1.2008 9 542 21 3 730 2.99 1 080 slov
Slovenčina Generálna klauzula nekalej súťaže 12.7.2007 9 532 27 880 2.98 299 slov
Slovenčina Hospodárska súťaž: predvstupová kapitola do EÚ 5.1.2005 39 661 378 2 082 2.96 5 437 slov
Slovenčina Charakteristika jednotlivých krokov rozhodovania a metód používaných v jednotlivých krokoch (metódy vyhľadávania, hodnotenia a výberu alternatív) 26.7.2007 29 610 206 12 603 2.97 4 341 slov
Slovenčina Nezamestnanosť, príčiny nezamestnanosti, prirodzená miera nezamestnanosti 16.8.2007 34 788 166 1 458 3.01 550 slov
Slovenčina Bankové úvery 25.10.2007 30 664 195 3 471 2.97 3 611 slov
Slovenčina Príspevok na živnosť II.časť 25.9.2009 3 300 26 1 108 2.95 681 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 30.10.2009 15 102 8 1 469 2.99 1 832 slov
Slovenčina Inflácia 1.2.2007 20 009 244 13 166 2.96 1 429 slov
Slovenčina Princíp subsidiarity vo verejnej správy 26.10.2007 14 496 25 3 654 2.98 1 680 slov
Slovenčina Trendy svetového hospodárstva 12.7.2007 10 984 34 1 686 2.98 704 slov
Slovenčina Výber vhodných nástrojov distribučnej politiky vo finančnej inštitúcii. 18.7.2007 13 630 77 2 446 2.97 2 821 slov
Slovenčina Sociálna politika v EU 4.1.2010 13 039 45 2 237 2.99 1 588 slov
Slovenčina Komanditná spoločnosť 30.6.2008 29 664 126 5 613 3.00 1 104 slov
Slovenčina Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009 21.8.2009 9 949 3 2 580 2.98 2 660 slov
Slovenčina Slovenská pošta 19.7.2006 20 205 120 5 335 3.00 3 028 slov
Slovenčina Financie a mena 22.6.2005 29 782 279 2 117 2.96 1 533 slov
Slovenčina Organizačná zložka podniku, prevádzkareň živnostníka 12.7.2007 9 546 13 832 2.97 97 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.