referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Právne inštitúty (zmluvy) na zabezpečenie pohľadávok veriteľa 12.7.2007 6 414 11 1 095 2.97 186 slov
Slovenčina Konvergenčné kritériá – ich súčasné plnenie zo strany SR. Národný program (v kontexte SR) pre prijatie eura. Otázky súvisiace s budúcim vstupom SR do EMU 11.7.2007 7 471 24 863 3.03 444 slov
Slovenčina Bankovníctvo 7.11.2011 16 061 119 14 813 2.97 8 795 slov
Slovenčina Vnútorná kontrola v podniku 5.10.2007 11 722 78 2 486 2.98 961 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Teória racionálnych očakávaní 22.1.2007 10 049 44 1 365 2.99 1 094 slov
Slovenčina Hospodárska politika 12.5.2006 24 725 542 4 520 2.96 3 593 slov
Slovenčina Marketing 6.12.2007 11 220 57 1 210 2.99 1 109 slov
Slovenčina Trh pôdy a prírodných zdrojov 12.7.2007 7 494 24 1 220 2.98 407 slov
Slovenčina Makroekonomické ciele a úlohy vlády v ekonomike 31.7.2007 20 663 104 5 769 2.96 2 024 slov
Slovenčina Európske modely zdravotného poistenia 18.1.2010 14 674 22 8 109 2.98 1 954 slov
Slovenčina Náklady a hospodársky výsledok podniku 22.2.2006 38 142 366 6 213 2.98 966 slov
Slovenčina Moderná škola manažmentu a empirický prístup 16.3.2006 27 872 422 9 239 2.95 2 787 slov
Slovenčina Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond 11.7.2007 4 454 12 494 2.99 215 slov
Slovenčina Finančný plán podnikateľskej jednotky 19.7.2007 73 366 375 14 587 2.95 4 011 slov
Slovenčina Decentralizácia verejnej správy 6.8.2007 8 001 66 1 783 2.97 2 124 slov
Slovenčina Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika 12.7.2007 5 017 8 1 029 2.98 579 slov
Slovenčina Marketingový informačný systém a marketingový výskum 26.7.2007 24 073 140 5 722 2.99 3 319 slov
Slovenčina Veda, diferenciácia vied 16.8.2007 9 614 30 2 783 2.96 1 413 slov
Slovenčina Zápustkové kovanie 25.10.2007 16 357 84 4 276 2.98 1 335 slov
Slovenčina Výplatná páska 25.9.2009 7 254 24 4 251 2.97 662 slov
Slovenčina Pracovno-právne vzťahy 16.7.2010 19 756 22 4 764 3.01 959 slov
Slovenčina Výška priamych platieb v roku 2009 30.10.2009 4 717 1 511 2.97 324 slov
Slovenčina Oligopol 14.11.2007 30 917 75 7 026 2.99 1 003 slov
Slovenčina Úloha eura vo svetovej ekonomike 27.4.2005 6 571 190 904 2.97 1 020 slov
Slovenčina Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP), definícia SPP, nástroje SPP, základné rysy spoločnej poľnohospodárskej politiky a ciele 12.7.2007 4 827 29 595 2.96 173 slov
Slovenčina Porterov model 5 konkurenčných síl 18.7.2007 17 623 73 6 233 3.00 851 slov
Slovenčina Poľnohospodárstvo 31.8.2007 6 616 14 768 2.99 633 slov
Slovenčina Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia 4.1.2010 13 992 44 2 122 2.98 1 174 slov
Slovenčina Spotreba, úspory a investície 13.11.2007 30 181 129 20 861 2.97 1 046 slov
Slovenčina Financovanie neziskových organizácií 19.7.2006 37 754 590 5 402 2.97 7 686 slov
Čeština Měření výkonnosti národního hospodářství 9.4.2008 5 227 4 800 2.99 392 slov
Slovenčina Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra 12.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Slovenčina Životný cyklus podniku 10.5.2007 18 291 183 3 391 2.98 1 736 slov
Slovenčina Výpočet starobného a predčasného dôchodku 20.10.2010 39 646 14 10 884 2.95 1 738 slov
Slovenčina Animačná aktivita 12.10.2007 12 598 29 6 949 2.96 2 896 slov
Slovenčina Výška priamych platieb v roku 2009 I 20.11.2009 5 609 2 552 2.97 373 slov
Slovenčina Práca a odmeňovanie zamestnancov 12.12.2005 36 547 680 9 301 2.94 1 262 slov
Slovenčina Marketingové prostredie 20.5.2005 48 806 527 12 898 3.00 2 049 slov
Slovenčina Elasticita – jej podstata a formy – cenová, dopytu a ponuky, dôchodková 12.7.2007 7 634 30 1 441 3.00 252 slov
Slovenčina Tuzemský platobný styk 6.4.2005 17 556 139 1 934 2.94 2 568 slov
Slovenčina Marketingový manažment - stratégie 22.8.2007 27 136 160 11 312 2.98 2 152 slov
Slovenčina Minimálna mzda 18.1.2010 8 996 3 916 2.99 250 slov
Slovenčina Motivácia 23.4.2009 12 722 41 4 263 2.99 1 005 slov
Slovenčina Marketingová komunikácia 30.1.2008 94 249 463 29 240 2.93 5 195 slov
Čeština Teória medzinárodného obchodu 22.2.2006 7 927 39 1 003 2.98 962 slov
Slovenčina Uznanie záväzku v obchodnom styku, účinky 12.7.2007 6 809 3 1 004 2.98 202 slov
Slovenčina Menová politika a analýza 11.7.2007 4 248 20 2 799 3.00 1 473 slov
Slovenčina Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík EÚ 11.7.2007 3 488 12 914 3.00 484 slov
Slovenčina Podielové fondy 3.10.2004 47 591 562 2 264 2.95 4 685 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.