referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Majetková a kapitálová štruktúra 6.5.2013 10 451 16 11 657 2.98 7 999 slov
Slovenčina Obchodné rokovania so zahraničnými partnermi 31.1.2007 30 784 386 10 344 2.96 3 309 slov
Slovenčina Správanie sa spotrebiteľa. Meranie úžitku spotrebiteľa. 12.7.2007 31 174 65 17 873 3.00 2 512 slov
Slovenčina Priemyselné parky na Slovensku 16.5.2007 40 865 186 9 733 2.95 3 283 slov
Slovenčina Marketingové prostredie firmy 17.8.2007 40 035 254 9 022 2.98 4 351 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok a modelové situácie 21.1.2010 4 401 2 682 2.96 694 slov
Slovenčina Kvalita pracovného života v podniku 6.11.2007 15 030 71 2 650 2.97 1 752 slov
Slovenčina Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra 2.7.2009 11 380 21 1 519 2.99 1 260 slov
Slovenčina Analýza a formulácia problému 9.1.2008 6 273 9 1 039 2.99 776 slov
Slovenčina Mena, menové sústavy a vývoj meny 28.2.2006 22 851 137 1 810 2.99 565 slov
Slovenčina Stratégie 9.4.2008 32 627 151 6 667 2.97 9 428 slov
Slovenčina Úroková miera, úrokové sadzby 14.2.2007 53 193 225 36 455 2.98 3 214 slov
Slovenčina Zahraničný platobný styk 23.3.2006 28 268 185 6 647 2.94 2 839 slov
Slovenčina Realizácia zmeny 1.12.2005 6 540 75 1 291 2.95 877 slov
Slovenčina Metódy a formy medzinárodnej ekonomickej integrácie, taktika liberalizácie 12.7.2007 9 289 15 524 2.95 361 slov
Slovenčina Manažovanie v súčasnej a budúcej ére znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti 19.7.2007 10 695 119 3 120 2.95 2 971 slov
Slovenčina Občiansky zákonník 1.10.2007 21 279 49 9 413 2.96 3 175 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu 13.11.2007 15 205 31 6 530 2.98 4 068 slov
Slovenčina Projekt Infovek 12.3.2009 7 775 15 1 678 3.00 970 slov
Slovenčina Milton Friedman 22.1.2008 8 309 20 2 818 2.96 1 776 slov
Slovenčina Spotrebiteľská politika SR po vstupe do EÚ 3.6.2005 10 842 98 1 318 2.98 569 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodných obchodoch – zmluvy o viazaných obchodoch 12.7.2007 12 166 9 1 722 2.99 1 083 slov
Slovenčina Monetárna politika 24.7.2007 11 608 36 1 018 3.05 576 slov
Slovenčina Ekonómia 10.5.2007 24 897 178 3 963 2.98 1 481 slov
Slovenčina Odpočítateľná položka na daňovníka a jej výpočet 16.3.2010 15 276 10 4 679 2.98 854 slov
Slovenčina David Ricardo 24.10.2007 10 870 36 7 012 3.00 1 851 slov
Slovenčina Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 6 735 9 850 2.98 1 836 slov
Čeština EU 18.8.2010 6 863 8 1 106 3.01 3 076 slov
Slovenčina Spôsoby oraganizačnej štrukturalizácie 18.10.2007 20 651 100 4 788 2.99 5 514 slov
Slovenčina Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 30.10.2009 4 728 8 597 3.01 434 slov
Slovenčina Marxizmus - Klasické ekonomické teórie 30.1.2009 20 111 59 12 480 2.98 3 422 slov
Slovenčina Funkcia managmentu v podniku 28.4.2008 7 666 41 2 574 3.00 2 234 slov
Slovenčina Likvidita 12.5.2005 37 543 144 2 583 2.99 492 slov
Slovenčina Medzinárodná deľba práce 12.7.2007 11 561 40 771 2.97 378 slov
Slovenčina Najväčšie aukčné siene sveta 18.7.2007 5 398 4 2 253 2.98 464 slov
Slovenčina Zdravotná politika 4.1.2010 19 080 31 5 974 2.99 1 313 slov
Slovenčina Výška priamych platieb pre poľnohospodárov v roku 2008 9.4.2009 4 376 1 534 2.96 522 slov
Slovenčina Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti 12.7.2007 7 638 16 872 2.97 176 slov
Slovenčina Teoretické východiská MEI 11.7.2007 3 053 11 606 2.96 658 slov
Slovenčina ekonómia BIVS 26.1.2011 25 255 70 7 771 3.01 6 027 slov
Slovenčina Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti 20.11.2009 10 673 8 4 409 2.99 1 822 slov
Slovenčina Sortiment poskytovaných služieb v železničnej doprave 10.4.2006 8 325 35 1 622 2.96 1 297 slov
Slovenčina Swot analýza Rainbow 6.12.2007 6 219 53 865 3.00 414 slov
Slovenčina Kúpna zmluva v obchodnom styku – akosť, záruka, vady tovaru (fyzické a právne), nároky z vád tovaru 12.7.2007 9 781 31 1 601 3.00 817 slov
Slovenčina Dlhodobý majetok 31.7.2007 16 168 64 5 280 3.00 749 slov
Slovenčina Dôchodkový pilier 18.1.2010 11 017 12 1 714 2.98 553 slov
Slovenčina Výška lesníckych agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009 29.5.2009 1 877 1 366 2.97 292 slov
Slovenčina Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok 12.7.2007 22 265 26 3 105 2.97 508 slov
Slovenčina Systém riadenia BOZP 2.8.2007 32 014 216 2 261 2.97 569 slov
Slovenčina Orgány Európskej únie 13.6.2008 40 120 63 4 573 2.94 2 828 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.