referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Naše mince a bankovky SOŠ 2.8.2005 7 246 40 1 600 2.97 242 slov
Slovenčina Výplatná páska 25.9.2009 7 254 24 4 251 2.97 662 slov
Slovenčina Kúpna zmluva v obchodnom styku - povinnosti predávajúceho a kupujúceho 12.7.2007 7 254 29 903 2.96 381 slov
Slovenčina Výpočet miezd SOŠ 12.4.2005 7 262 50 441 2.96 108 slov
Slovenčina Alternatívne riadenie v pevných organizačných štruktúrach SOŠ 29.3.2004 7 263 91 1 053 3.00 643 slov
Slovenčina Ponuka SOŠ 11.4.2005 7 263 35 705 2.96 65 slov
Slovenčina Znalostný manažment 3.5.2010 7 277 13 2 275 2.99 1 524 slov
Slovenčina Doplnková národné priame platby na VDJ na Slovensku v roku 2008 INÉ 26.1.2009 7 296 6 1 466 2.98 2 323 slov
Angličtina Robert L. Heilbroner - The Worldly Philosophers 21.2.2013 7 323 46 2 768 2.95 8 474 slov
Slovenčina Investičné stratégie SOŠ 30.11.2002 7 335 53 767 2.96 580 slov
Slovenčina Štruktúra nákladov SOŠ 30.11.2002 7 347 31 655 3.00 279 slov
Slovenčina Odmietnutie reklamácie SOŠ 11.4.2005 7 356 25 549 3.00 107 slov
Slovenčina Riadenie hlavnej výroby 25.6.2008 7 359 44 3 880 2.98 1 045 slov
Angličtina Internet Caviar SOŠ 30.11.2002 7 371 28 3 175 2.97 1 040 slov
Nemčina Organe der EU SOŠ 7.11.2007 7 383 39 1 403 2.98 2 017 slov
Slovenčina Vývoj ekonomických teórií SOŠ 11.9.2006 7 399 54 627 2.99 466 slov
Slovenčina Platobný styk podniku SOŠ 26.5.2002 7 449 78 723 2.98 375 slov
Slovenčina Ekonomika: Téma č. 2 INÉ 15.5.2008 7 456 32 1 253 2.94 798 slov
Slovenčina Oceňovanie a odpisovanie IM SOŠ 26.5.2002 7 470 106 789 3.01 389 slov
Slovenčina Konvergenčné kritériá – ich súčasné plnenie zo strany SR. Národný program (v kontexte SR) pre prijatie eura. Otázky súvisiace s budúcim vstupom SR do EMU 11.7.2007 7 471 24 863 3.03 444 slov
Slovenčina Zahraničné investície (SOČ) - abstrakt SOŠ 24.11.2002 7 473 51 564 2.97 268 slov
Slovenčina Teórie hodnoty 12.7.2007 7 475 15 2 849 2.92 1 030 slov
Slovenčina Peňažné investičné obchody 4.1.2010 7 493 18 863 2.99 272 slov
Slovenčina Trh pôdy a prírodných zdrojov 12.7.2007 7 494 24 1 220 2.98 407 slov
Slovenčina Vkladné knižky SOŠ 26.1.2005 7 512 42 1 291 2.98 245 slov
Slovenčina Hospodárska politka štátu SOŠ 10.6.2008 7 515 24 1 380 2.97 750 slov
Slovenčina Správanie firiem a utváranie ponuky 8.2.2005 7 539 16 851 2.98 206 slov
Slovenčina Nepriame dane - spotrebné dane SOŠ 28.2.2014 7 561 42 1 064 2.97 542 slov
Slovenčina Typy a charakter medzinárodných vzťahov, nositele a faktory ich rozvoja SOŠ 9.10.2003 7 565 71 517 2.97 950 slov
Slovenčina Základné pojmy úrokového počtu, výpočet úroku SOŠ 20.1.2005 7 580 32 958 2.96 302 slov
Slovenčina Prihláška pohľadávky, forma, účinky, zoznam prihlášok 12.7.2007 7 605 12 1 291 2.95 290 slov
Slovenčina Hospodárske výpočty a štatistika I SOŠ 25.1.2005 7 614 56 1 958 3.00 570 slov
Slovenčina Elasticita – jej podstata a formy – cenová, dopytu a ponuky, dôchodková 12.7.2007 7 634 30 1 441 3.00 252 slov
Slovenčina Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti 12.7.2007 7 638 16 872 2.97 176 slov
Slovenčina Marketing v podmienkach poštovného, telekomunikačného, bankového a dopravného podniku SOŠ 28.11.2002 7 653 63 521 2.98 255 slov
Slovenčina Riadenie podnikových činností - plánovanie, organizovanie, kontrola, evidovanie SOŠ 10.8.2007 7 662 60 716 2.97 593 slov
Slovenčina Funkcia managmentu v podniku 28.4.2008 7 666 41 2 574 3.00 2 234 slov
Slovenčina Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009 9.4.2009 7 668 7 1 633 3.00 2 980 slov
Slovenčina Ekonomika - Ponuka SOŠ 17.4.2009 7 674 11 1 147 2.99 171 slov
Slovenčina Príspevok na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec 23.3.2010 7 688 6 1 500 2.97 1 039 slov
Slovenčina Peniaze a obchod SOŠ 3.5.2003 7 714 68 564 2.96 195 slov
Slovenčina Účtovanie o bankových účtoch GYM 10.1.2008 7 724 29 1 697 2.96 434 slov
Slovenčina Ekonomika, ekonómia SOŠ 27.1.2004 7 730 109 908 2.99 186 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – úradné povolenie 12.7.2007 7 736 1 743 2.96 248 slov
Slovenčina Vznik podnikov, drobné podnikanie, výhody a nevýhody pri kúpe existujúceho podniku SOŠ 2.10.2007 7 759 36 1 506 2.98 587 slov
Slovenčina Obstaranie a skladovanie materiálu GYM 9.8.2007 7 770 55 2 934 3.00 1 588 slov
Slovenčina Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Slovenčina Projekt Infovek 12.3.2009 7 775 15 1 678 3.00 970 slov
Slovenčina Clo SOŠ 10.8.2007 7 778 11 866 2.98 396 slov
Slovenčina Komoditná burza Bratislava (KBB) 19.7.2007 7 789 23 1 604 3.00 1 699 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.