referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
George Berkeley
Dátum pridania: 16.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trepo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 511
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Vyštudoval teológiu, ktorej ostal celý život verný a stal sa aj profesorom teológie. Po návrate z misijnej cesty do Ameriky ho vymenovali za biskupa anglikánskej cirkvi v Írsku.
Berkeley otvorene proklamoval svoj zámer: vyvrátiť materializmus, dokázať jeho teoretickú neobhájiteľnosť a praktickú škodlivosť. Základ pre svoju argumentáciu hľadal práve v empirizme. Je to paradoxné, pretože jeho súčasníci – osvietenci pokladali práve empirizmus za spoľahlivý základ svojich deistických a v niektorých prípadoch až materialistických a ateistických názorov.
Materializmus možno najúčinnejšie vyvrátiť tak, uvažuje Berkeley, že preukážeme neudržateľnosť jeho základného pojmu hmota, Keďže ide o všeobecný pojem treba spochybniť opodstatnenosť akýchkoľvek všeobecných pojmov. Napokon, na základe empirizmu to urobil už Locke napríklad s pojmom substancia,a hmota je vlastne tiež substanciou. Berkeley je však radikánejší a proti všeobecným pojom, zvlášť proti pojmu hmota, útočí z pozície dôsledného nominalizmu: keďže zmyslami sa zmocňujeme iba jednotlivého, všeobecné pojmy nemajú ekvivalent v zmyslovej skúsenosti. Vzťahuje sa to aj na také pojmy, ako je pojem trojuholníka. Trojuholník “ ako taký”, osebe nejestvuje, jestvujú len konkrétne trojuholníky /pravouhlý, rovnostranný atď/ Čím vyššia je abstrakcia, tým menej je spoľahlivá. Pojem hmota je natoľko všeobecný a abstraktný, že mu v skúsenosti nič nezodpovedá. Preto nemá zmysel ani tento pojem, ani na ňom postavená materialistická filozofia.
Filozoficky oveľa hlbší je Berkeleyho prístup k existencii sveta mimo nášho vedomia, prostredníctvom svojského rozvíjania problematiky, ktorú rozpracoval Locke. Berkeley totiž radikálne spochybnil existenciu primárnych kvalít.Uznanie primárnych kvalít Lockovi umožňovalo zachovať aspoň minimálne spojenie medzi naším vedomím a skutočnosťou. Berkeley však dokazuje – a nie bez účinných argumentov - , že všetky kvality sú sekundárne, že celý obsah nášho vedomia je založený na skúsenosti, ktorá je vždy individuálna, a teda subjektívna, podmienená mojou impíriou. Argumentáciu zakladá nielen na logickom “ domyslení “ východísk Lockovho uvažovania, ale aj na vlastných analýzach fyziológie vnímania, najmä zraku. Berkeley dospel k záveru, že o ideách má zmysel hovoriť iba v súvislosti s vedomím, že idey ani priamo, ani sprostredkovane nezodpovedajú ničomu mimo nášho vedomia. Ak hovoríme o veciach, vždy máme na mysli iba obsahy nášho vedomia, idey, ktoré ho tvoria.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: dejiny filozofie
Podobné referáty
George Berkeley SOŠ 2.9668 3003 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.