referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Etika v procese umierania (SOČ)
Dátum pridania: 18.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: morror
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 25m 10s
Pomalé čítanie: 37m 45s
 

To znamená, že na pacienta vplývame nielen tým, čo mu hovoríme, ale aj tým, ako mu to hovoríme, ako sa na neho pozeráme, ako gestikulujeme, či sa ho dotýkame a podobne. Pri neverbálnej komunikácii pacient vníma:
- paralingvistickú stránku reči – hlasitosť reči, výšku hlasu, rýchlosť a čas trvania reči, členenie a plynulosť reči, štylistickú úroveň reči
- zrakový kontakt – ak sa rozprávame s pacientom, pozeráme sa mu do očí; uhýbanie pohľadom vyvoláva nedôveru a podozrenie z neúprimnosti, ak teda nechceme komunikovať, zrakový kontakt nevytvárame
- vzdialenosť medzi komunikujúcimi (takzvaná proxemika) – vyjadruje v metroch alebo centimetroch vzdialenosť medzi komunikujúcimi, pričom môže byť horizontálna alebo vertikálna; podľa vzdialenosti rozoznávame intímnu sféru (15 – 30 cm), osobnú sféru (45 – 70 cm), sociálnu sféru (1,5 – 3,5 m) a verejnú sféru (nad 5 m). Vstup druhého človeka do niektorej z týchto sfér závisí od sociálnej situácie a povahy jednotlivca. Ošetrujúca osoba sa dostáva pri výkone svojho povolania a poskytovaní pomoci do osobnej a intímnej sféry pacienta. Pri ošetrovaní zomierajúcich veľa ráz pozorujeme zväčšovanie vzdialenosti medzi pacientom a ošetrujúcim personálom i lekármi. Je to neklamný znak, že možnosť záchrany života nie je v dohľade, čo pacient väčšinou pochopí a ešte viac trpí. Zdravotník, ktorý chce ošetrovať zomierajúceho pacienta a zmierniť jeho ťažkosti, nesmie natrvalo opúšťať jeho osobnú a intímnu sféru.
- dotykový kontakt s druhou osobou (takzvaná haptika) – dotyk je významný spôsob komunikácie, a to najmä u starých, nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov; vyjadruje sa ním účasť, porozumenie a podpora (napríklad držaním za ruku, pohladením a podobne). Dotykovú komunikáciu predstavuje aj spôsob, akým ošetrujúca osoba realizuje ošetrovateľskú starostlivosť (napríklad pri toalete, polohovaní, ošetrovaní dekubitov); ak je pri týchto úkonoch bezohľadná a nešetrná, dotykmi vlastne vyjadruje svoj nezáujem, neúčasť alebo dokonca odpor.
- posturológia – znamená zaujímanie polôh a postojov pri reči; patrí sem aj neuvedomelá imitácia polôh druhých ľudí, čo môže byť znakom sympatie
- mimika a pantomimika – ide o celkový výraz tváre a gestikuláciu pri reči; v psychoterapii zomierajúcich, ale aj všeobecne má osobitný význam úsmev, ktorým možno vyjadriť povzbudenie, priateľstvo, náklonnosť, podporu a láskavosť.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Blumenthal-Barby, K. a kol.: Opatrovanie ťažko chorých a umierajúcich. 1.vydanie. Martin: Osveta, 1988. 70-002-89 OTC, Glasa, J. a kol.: Ošetrovateľská etika. Martin: Osveta, 1998. ISBN 80-217-0594-9, Haškovcová, H.: Thanatologie. 1.vydanie. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.