referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Aristoteles
Dátum pridania: 03.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janie.m
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 353
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

spisy politické – „Politika“, celkem 8 knih, k nimž je nutné zařadit i historicko-politický spis „Ústava athénská“, jež byl objeven teprve v roce 1890. Politika je nejvýznamnějším Aristotelovým společenským spisem. Obsahuje vynikající rozbor problémů ve vztazích mezi vládnoucí a poddanou třídou, rozbor druhů ústav, problémy řízení obce, práce občanů ke prospěchu obce, problémy s výchovou dětí i problémy svobody a rovnosti mezi občany obce. Aristotelovy názory na postavení člověka v tehdejší společnosti byly vesměs vedeny zájmy střední vrstvy tehdejších athénských svobodných občanů. 6. spisy o literatuře a rétorice – „Poietika“, „Rétorika“, celkem tři knihy o řečnictví a jedna o básnictví.

3. Věda a filozofie

Aristoteles kladl velký důraz na zkušenost. Vědecká činnost byla pro něj nejvyšší ctností člověka a důležitým prostředkem při řešení společenských problémů. Je považován za zakladatele logiky, jako vědy ve vlastním slova smyslu. Pojmenování „logika“ je odvozeno od slova „logos“. Aristoteles sám ještě toto označení neznal, používal výrazu „analytika“. Logika je naukou o správném myšlení, přesněji o formách a metodách, nikoli o obsahu, správného myšlení. Nemůžeme ukázat, co musíme myslet, nýbrž jen, jak musíme v myšlení postupovat, abychom, vycházejíce od něčeho daného, dospěli ke správným výsledkům. To odlišuje logiku jako formální vědu od věd reálných.2 Za nejdůležitější části logiky považuje Aristoteles pojem, kategorii (termín, zavedený Aristotelem), soud, úsudek, důkaz a indukci.

Zda Aristoteles napsal nějaké vědecké dílo o rostlinách není jasné. Jisté je jen to, že se zabýval botanikou a je také pokládán za zakladatele zoologie (nauky o živočiších). Všechno živé má schopnost pohybu. K němu může dojít pouze tam, kde je kromě pohybovaného i pohybující. Pohybované je tělo a pohybujícím je duše. Vztah mezi tělem a duší je shodný se vztahem látky a formy – tělo je látka, duše je forma. Duši, pohybující tělem a formující ho, označil Aristoteles termínem „entelechie“, jež je dodnes hojně užíván. Poměrně známé je i Aristotelovo rozdělení věd na vědy (řecky epistémai) či filozofie (řecky filosofiai) teoretické, jež kladl na první místo, praktické a poietické. Filozofie teoretická má smysl v poznání samém. V jejím rámci rozeznával dále tyto tři vědy – teologickou filozofii, jež pokládal za první a nejvyšší, protože zkoumá neměnné, nemateriální a absolutní, filozofii fyzickou – teoretickou vědu o přírodě a filozofii matematickou, zkoumající kvantitativní stránky věcí. Tyto teoretické vědy – filozofie považoval za cennější než ostatní, tj.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Aristotelés SOŠ 2.9322 3951 slov
Aristoteles SOŠ 2.9281 1460 slov
Aristoteles SOŠ 2.9759 4957 slov
Aristoteles SOŠ 2.9735 756 slov
Aristoteles GYM 2.9941 1487 slov
Aristoteles GYM 2.9557 845 slov
Aristoteles INÉ 2.9934 178 slov
Aristoteles GYM 2.9588 380 slov
Aristoteles GYM 2.9954 880 slov
Aristoteles GYM 2.9964 2233 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.