referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Je možné určiť Boha?
Dátum pridania: 11.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: camellus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 131
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Pojem „Boh“ je konštituovaný predovšetkým Kresťanstvom, najvplyvnejším svetovým náboženstvom ako - absolútna, duchovná, mimočasová, najdokonalejšia, neskonale vnútorne bohatá a pritom dokonale jednoduchá osobná bytosť, stvoriteľ sveta. Všetko bohatstvo je v ňom v dokonalej jednote. Boj je večný, žije v neustálej prítomnosti; niet preň ničoho, čoho už niet alebo ešte niet. Je všadeprítomný, ale nie na spôsob akéhosi "fluida", ktoré všetkým preniká, ale tak, že je celý na každom mieste, bez toho, že by bol na nejaké miesto viazaný. Všetkým dokonale preniká poznaním a mocou. V Bohu sa spájajú v dokonalej jednote vlastnosti, ktoré nedokážeme ako ľudia spojiť, napríklad neúprosná spravodlivosť a bezmedzné milosrdenstvo. Boh je vždy iný ako akákoľvek schéma, ktorú by sme mohli o ňom vytvoriť. Neporovnateľne viacej toho o ňom nevieme než vieme. I keď sa v dejinách a napokon v Ježišovi Kristovi zjavil, zostáva nevysloveným tajomstvom. Najvyššie, čo o Bohu môžeme povedať, je, že je svätý. To neznamená len mravne dokonalý, ale aj všetko presahujúci, nedostupný. Znamená to, že Boh je tajomstvo, ktoré vzbudzuje chvenie a úžas. Ako plnosť bytia bez obmedzenia je Boh prameňom, stvoriteľom všetkého. Pojem kresťanského Boha.

Napriek tomu, že Boh má v kresťanskej schéme ústrednú úlohu, pojem kresťanského Boha, je z hľadiska nezaujatého objektívneho pohľadu nekoherentný (nesúvislí, nespojitý). Treba podotknúť, že netvrdím, že viera v Boha je chybná. Poukazujem skôr na nezrovnalosť v založení vlastného náboženstva na viere v Boha, ktorý predstavuje nekoherentný pojem. Čo by mohlo byť ešte absurdnejšie než to, že ústredný pojem nejakého náboženstva je nekonzistentný? Predovšetkým niektoré z vlastností pripisovaných Bohu Bibliou sú vzájomne nekonzistentné.(1) Na niektorých miestach je Boh popisovaný ako milosrdný (2), a na iných miestach ako milosrdnosť postrádajúci (3); na niektorých miestach je ako bytosť, ktorá ľutuje mení svoju myseľ (4), na iných miestach ako bytosť, ktorá nikdy neľutuje a nemení svoju myseľ (5), na niektorých miestach ako bytosť, ktorá klame a spôsobuje zmätok a zlo (6), a na iných miestach ako bytosť, ktorá toto nikdy nečiní (7), na niektorých miestach ako niekto, kto trestá deti za hriechy svojich rodičov (8), a iných miestach ako niekto kto toto nikdy nečiní (9).

Za druhé, atribúty, ktoré špecifikujú filozofické pojednávanie a Bohu, sú buď v protiklade, alebo sú vnútorne nekonzistentné.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Drangea Nonbelif and Evil (Nevíra a zlo) (Amherst, NY: Prometheus Books, 1998), pp. 80-82., Ž 86:5, 100:5, 103:8, 106:1, 136:2, 145:8-9; Jl 2:13; Mi 7:18; Jk 5:11, Dt 7:2, 16, 20:16-17; Jos 6:21, 10:11, 19, 40, 11:6-20; 1S 6:19, 15:3; Na 1:2; Jr 13:14; Mt 8:12, 13:42, 50, 25:30, 41, 46; Mk 3:29; 2Te 1:8-9; Zj 14:9-11, 21:8, Gn 6:6; Ex 32:14; 1S 2:30-31, 15:11, 35; 2S 24:16; 2Kr 20:1-6; Ž 106:45; Jr 42:10; Am 7:3; Jon 3:10, Nu 23:19; 1S 15:29; Ez 24:14; Mal 3:6; Jk 1:17, Gn 11:7; Sd 9:23; 1S 16:14; Pl 3:38; 1Kr 22:22-23; Iz 45:7; Am 3:6; Jr 18:11, 20:7 (niektoré preklady Biblie majú namiesto „ prehováral si“ „oklamal si“- pozn. prekladateľa.); Ez 20:25; 2Te 2:11, Dt 32:4; Ž 25:8, 100:5, 145:9; 1Kr 14:33, Gn 9:22-25; Ex 20:5, 34:7; Nu 14:18; Dt 5:9; 2S 12:14; Iz 14:21, 65:6-7, Dt 24:16; 2Pa 25:4; Ez 18:20, Israel Scheffler, Conditions of Knowledge (Formy poznania) (Chicago: Scott, Foresman and Co. 1965), Viz D. W. Hamlyn, The Tudory of Knot ledge (Teória poznania) (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1970), pp.104-106., Michael Martin, “A Disproof of the God of the Common Man”(Vyvrátenie Boha obecného človeka), Question, 1974, 115-124, Michael Martin, A Disproof of God’s Existence (Vyvrátenie Božej existencie), Darshana International, 1970., Cf. David Blumenfeld, “On the Compossibility of the Divine Attributes” (O súčastnej platnosti Božích atribútov), Philosophical Studies, 34, 1978, pp. 91-103, “God and Moral Autonomy“ (Boh a morálna autonómia) od Jamese Rachelse., www.infidels.org/index.shtml
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.