referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Nedeľa, 25. októbra 2020
Čo je filozofia? (úvaha)
Dátum pridania: 16.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kulan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 902
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Úžitok z filozofie je všestranný, hoci sú isté rozdiely medzi klasickou filozofiou a ostatnými vedami. Filozofia je veda čisto teoretická – človek sa ňou zaoberá len vo svojej mysli, vo svojich myšlienkach. Ostatné vedy ako prírodné vedy, humánne vedy, matematika, logika a teológia môžu byť vedy viac – menej praktické – využívajú sa v praktickom živote. Objektom filozofie je hľadanie pravdy, pričom objektom ostatných činných vied je väčšinou spôsob jej realizácie v konkrétnom živote. Avšak filozofia aj napomáha i podporuje ostatné vedy, a to svojimi myšlienkovými postupmi či pochodmi, ktorých úlohou je hľadať a potom aj skúmať pravdu. Bez pomoci filozofie by asi ťažko normálne, plynulo a logicky fungovali ostatné vedy. Teda úžitok z filozofie je enormný. Takisto medzi filozofiou a teológiou je hlboký a spoluzodpovedný vzťah. Už v Sume teologickej vyslovuje sv. Tomáš Akvinský názor, že všetky ostatné vedy – teda aj filozofiu, možno nazvať slúžkami teológie (ancilla theologiae). Musíme si však uvedomiť, že tým nijako nechce poprieť význam filozofie. Naopak uznáva, že teológia môže nadviazať na pravdy rozumu, ktoré sú predmetom filozofie. Filozofia nie je v rozpore s teológiou a jej pravdami zjavenia, veď podľa Tomášovho presvedčenia rozumom možno argumentovať aj v prospech existencie Boha a vyvracať názory odporcov pravej viery. Teológia na tieto argumenty nadväzuje, avšak s tým, že najvyššia pravda, pravda zjavenia, už spadá výhradne do jej kompetencie. Vieru nemožno rozumovo odôvodniť, presahuje totiž rozum a jeho schopnosti. V tomto zmysle je filozofia podriadená teológii. História potvrdzuje, že prepojenie medzi filozofiou a teológiou je obrovské a má i svoje historické opodstatnenie. Terajší pápež Ján Pavol II. to potvrdzuje a vyjadruje v jednej zo svojich encyklík: “Bez prínosu filozofie by sa totiž nemohli ilustrovať teologické obsahy, ako napríklad rozprávanie o Bohu, vzťahy jednotlivých Božských osôb v Najsvätejšej Trojici, stvoriteľská činnosť Boha vo svete, vzťah medzi Bohom a človekom, totožnosť Krista, ktorý je pravý Boh i pravý človek.” (Ján Pavol II., encyklika Fides et ratio, čl. 66, 90.)
Filozofia vychádza zvnútra človeka, z jeho srdca a najmä z mysle. Táto filozofia, vychádzajúca zvnútra človeka, má za úlohu hľadať, objavovať, skúmať, interpretovať a vyjadrovať pravdu o nás i o svete okolo nás pre nás samotných. Pre nás kresťanov je to najmä pravda o Kristovi.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ján Pavol II.: encyklika Fides et ratio, Don Bosco, Bratislava 1998, Fürstová, M. a Trinks, M.: Filozofia, SPN, Bratislava 1996, Kiczko, L. a kolektív: Dejiny filozofie, SPN, Bratislava 1993, Kubík, P.: Dejiny filozofie – starovek, Dobrá kniha, Bratislava 2000, Petráčková, V. - Kraus, J. a kolektív: Slovník cudzích slov, SPN, Bratislava 1997, Stolárik, S.: Stručne o dejinách filozofie, Kňaz. sem. sv. Karola Boromejského, Košice 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.