referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Filozofia v bodoch
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bacill
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 684
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 29.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 49m 50s
Pomalé čítanie: 74m 45s
 

Zmiešanie Platónovho učenia s orientálnym myslením. Neprevzal od platóna jeho teóriu vzniku sveta – dualizmus. Hovorí že keby boli z toho sveta ideí, boli by iba úbohými kópiami – stratili by identitu, význam. Čím viac dopadá na určitú vec svetla, je skutočnejšia. Študoval orientálnu filozofiu. Hambil sa za to, že má telo, lebo hmota je skoro nič. Pythagoras, jeho koncepcia usporiadania sveta a interpretácia podstaty umenia

-Okolo mesta Krokon (juh Talianska). Nehľadá pralátku ale prazákon. Náboženský spolok. Prísne zákony, zvieratá –e-ee. Štát v štáte. -

-Pythagoras – Veľmi významný obchodník a cestovateľ. V strede jeho filozofie bola matematika. -Prazákon – základom bytia sú čísla a číselné vzťahy. -Oproti Milétskej škole je to ideové. Použil prvý krát slovo filozof, preto lebo sa nechcel nazývať sofos teda mudrc. a tak sa nazval milovník múdrosti. -Základom všetkého je číslo – vyjadruje vzťahy a riadi svet
-Prvý použil slovo kozmos. Nazval svet kozmom – niečim usporiadaným podľa číselných vzťahov. Dôkazom toho je pre Phytagora hudba. -Hudba je výrazom číselných vzťahov, je to najväčšie umenie. Zaoberali sa aj psychickými účinkami hudby.
-Základom umenia je harmónia a disharmónia. Sú zakladatelia názorov na umenie.
-Každé teleso pri pohybe vydáva zvuk podľa toho ako rýchlo a koľko váži. P. bol významný obchodník a cestovateľ. Veril v prevteľovanie. Bol astronóm, matematik. Základné čísla sú 1 (bod), 2 (priamka), 3 (rovina), 4 (priestor) a súčet je magických 10 planét. Kombinoval čísla. Všetko je z čísiel. Zem – zo 6 uholníkov. Oheň z 5 uholníkov. Živly sa zmiešavajú a vznikajú jednotlivé veci. Pythagorejská škola – smerovanie k abstraktnému mysleniu. Hľadanie kľuča usporiadania vesmíru. Prvý použil slovo KOZMOS. Každá planéta vytvára určité tóny, ktoré závisia od jej veľkosti a rýchlosti. Planéty vytvárajú harmóniu – Súhru. Usporiadanie kozmu je dôležitá súhra protikladov a jej základom sú párne a nepárne čísla. Platón, jeho filozofia a teória krásy

-Platonická láska – iba duchovná
-Je zakladateľom idealistickej filozofie, bojovníkom za vládu ducha v živote, mravných noriem v živote a vychovatelom ľudstva. Potomkom sa zdal ako mudrc ktorý usiloval o mravnú krásu.
-Bol veľmi vzdelaný a literárne nadaný.
-Veľký zlom u neho nastal po stretnutí s Aristotelom. Skoro vo všetkých jeho dielach vystupuje Aristoteles.
-Napísal 35 rozsiahlych fil. Diel a všetky mali vysokú umeleckú hodnotu.

Písal ich formou dialógov – dynamické, živé
-Bol objektívny idealista a zároveň dualista. Aj tak bol utopista. Ešte bol aj racionalista.
-Hovorí o existencii 2 svetov (dualizmus) - Svet zmyslovo vnímateľný a Svet ideí. Každá jedna vec májeden pravzor vo svete ideí, to čo vidíme je už len odliatkom. Svet ideí je pravé bytie Kópie sú subj. Skreslené, nikdy nemôžu byť dokonalé
-Duša pred tým ako sa spojí s telom prebýva vo svete ideí, tým že človek spoznáva – duša sa rozpamätáva na pravzory zo sveta ideí.
-EROS – pud hľadania, poznávania – pomáha pochopiť lásku k múdrosti (filozofiu) a má 3 úrovne : 1. potešenie z krásnej postavy, 2. Krása z duše, 3. Láska z poznávania. Kto tento pud nemá, nemôže poznať ideje.
-Platón cestu zo zmyslovovnímateľného sveta do sveta ideí pomenoval dialektika.
-PODOBENSTVO O JASKYNI – Život v jaskyni – prikovaní ľudia, ktorí vnímajú iba tiene na stene toho čo sa deje vonku a čo nevidia. Tj. Vidia iba tiene. Jeden z nich sa oslobodil (Sokrates), vyšiel von a videl rozmanitosť sveta (stal sa múdrym). Prišiel a povedal to ostatným. Tí boli nevedomí, neverili mu a chceli ho zabiť. Chudák (pozn. redakcie). -Ako utopista : Ak sa Aténčania takto pomstili múdrosti (Sokratova smrť), nemôže to byť demokratický a slobodný štát.
-Jeho model dokonalého sveta : ŠTÁT MUSÍ FUNGOVAŤ AKO ĽUDSkÝ ORGANIZMUS : telo + duša + cnosť – spoločnosť, hlava + rozum + múdrosť – vládcovia, hruď + vôľa + statočnosť – vojaci, brucho + chuť žiadosť + umiernenosť – výrobcovia
-Duša človeka má 3 časti : Myslenie, Cit, Žiadostivosť. – aplikuje ich na hlavu, hruď a podbruško
-Najprv si myslel že byť ženou je kliatba a potom z neho vyšlo že „Štát ktorý vzdeláva iba mužov je ako človek, kt. posiluje iba 1 ruku.“. Ženy môžu byť rovnako dobré panovníčky ak sú oslobodené od domácich prác. -Základným poslaním štátu je vychovať zdravé a múdre potomstvo.
-Ak 1 človek vychováva dieťa – deformuje ho. Všetko má fungovať ako veľká rodina – žiadne súkromné vlastníctvo. -Zanechal veľa spisov. Ale u Platóna tak ako u Aristotela ťažisko jeho pôsobenia bolo v ústnom prejave. Platón hovorí, najvlastnejšie jadro svojej náuky by nikdy nezveril žiadnemu spisu, pretože tým by ich vydal nepriazni a nepochopeniu. Je obtiažne povedať, koľko z toho čo tu Sókrates hovorí sú skutočne jeho slová a koľko len prostriedok na vyjadrenie Platónovej myšlienky. -Platónová filozofia mala značný dopad. Prvého obnovenia sa dočkala v Novoplatonizme ktorý bol po niekoľko storočí filozofickým systémom neskorej antiky.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.