referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Filozofia v bodoch
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bacill
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 684
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 29.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 49m 50s
Pomalé čítanie: 74m 45s
 
Filozofia a teória umenia v antickom Grécku. (Stručný prehľad najvýznamnejších filozofických teórií a názorov na umenie)

Rozdelenie :
1.Ranná Grécka filozofia
a)Milétska fil. Škola (hľadanie arché)
b)Pytagorejská fil. Škola (prazákon)
c)Eleátska fil. Škola (pohyb)
d)Herakleitos z Efézu (praenergia)
e)Atomisti
f)Sofisti

2.Klasické obdobie gr. fil.
Prírodná filozofia, dobro - zlo
a)Sokrates
b)Platón
c)Aristoteles

3.Poklasické obdobie gr. filozofie
Zameriava sa na etiku človeka
a)Stoici
b)Epikurejci
c)Skeptici
d)Novoplatonisti
e)Eklektici

Ranná grécka filozofia
-V čase keď sa začínala vyvíjať grécka filozofia, existovala už filozofia v oriente (India, Čína) ale tá je nám myšlienkovo vzdialená a nemá ucelený systém. -Vyvíja sa v kolonizačných oblastiach Grécka (Malá Ázia)
-Moreplavci – obchodníci obchodovali s Orientom a okrem nového tovaru (mince a tak) priniesli aj nové myšlienky.

-a. Milétska škola : Pri meste Milétos bohaté mesto obchodné prístavné centrum, žiadne diela sa nezachovali, Celá ich filozofia sa zaoberá materializmom, hladaním arché - pralátkou – to z čoho všetko vniká a na čo sa obráti. Fyzické otázky – ako vznikol svet.

-Tháles – voda. Podstata sveta – prírodné vedy. Najťažšie je poznať sám seba a najlahšie poradiť druhému. Zatmenie, veľkosť pyramídy. -Anaximandros – arché = apeiron (nedefinovateľné, neobmedzené, neohraničené). Keďže založil nový pojem, bol považovaný za prvého filozofa. Pokúša sa vysvetliť akého tvaru je zem. Je to valec, ktorý volne pláva vo vzduchu. Hviezdy – pozostatky z prstenca. Nakreslil 1. mapu sveta. Všetko vzniká vo vode, časť vody sa vysuší a potom odznova.

-Anaximénes – arché = vzduch (prenesený význam - oživujúci dych, duša). Zhusťovanie – oblaky, voda, zem a zrieďovanie – oheň. -b. Pytagoréjska filozofická škola : Okolo mesta Krokon (juh Talianska). Títo nehľadajú pralátku ale prazákon. Náboženský spolok. Prísne zákony, zvieratá –e-ee

-Pythagoras – Veľmi významný obchodník a cestovateľ. V strede jeho filozofie bola matematika. Prazákon – základom bytia sú čísla a číselné vzťahy. Oproti Milétskej škole je to ideové. Použil prvý krát slovo filozof, preto lebo sa nechcel nazývať sofos teda mudrc. a tak sa nazval milovník múdrosti. Prvý použil slovo kozmos. Nazval svet kozmom – niečim usporiadaným podľa číselných vzťahov. Dôkazom toho je pre Phytagora hudba. Každé teleso pri pohybe vydáva zvuk podľa toho ako rýchlo a koľko váži. -c.

Eleátska škola – Vznikla v tom istom roku ako Pythagorejská. Zaoberajú sa pohybom. -Xenofánes – Prvý ateista v histórii (čo neverí v boha). Bohovia netvoria ľudí ale naopak. Ak je niečo dokonalé je len jedno. Boh roztrúsený v prírode – guľa bez začiatku a konca.(panteizmus). Zo zeme všetko vzniklo a do zeme všetko zanikne čím sa približuje k Milétskej škole. -Parmelides – Bytie je prítomné všade, je nekonečné, tj. Nebytie neexistuje, tj. Pohyb neexistuje. Zmysly klamú. Skutočné abstraktné myslenie. -Zenón – apória o letiacom šípe a korytnačke. Všetko o pohybe. Podľa Aristotela je zakladateľ dialektiky. -d. Herakleitos z efézu. Nezaraďuje sa do žiadne fil. Školy. Pochádzal z bohatej rodiny, cieľ jeho filozofie je skúmať seba samého, Myslenie človeka od konkrétneho sveta oddeľoval, Problém spočíva v tom, aby sme v tom našli jednotu alebo odlišnosť, Niečo iného je v hlave a niečo iného je svet, Vníma a vysvetľuje svet dialektikou – viesť rozpravu, diskutovať, LOGOS – svetový zákon, úlohou človeka je aby poznal LOGOS – svetový zákon. LOGOS sa stal božským slovom kresťanskej teológie. Všetko plynie PANTA REY. Nedá sa vstúpiť 2x do tej istej rieky. Každá vec potrebuje k svojmu bytiu protiklad. Svoje myšlienky uložil v spise o prírode. Predpokladal jednu subtanciu – praoheň (praenergia, ktorá sa stále rozvíja), nie ako Miléťania

-e. atomisti – LEUKIPOS a DEMOKRITOS

-LEUKIPOS – zachovalo sa málo, väčšina sa pripisuje DEMOKRITOVI. Prísny determinizmus – všetko je vopred dané, všetko má svoju príčinu, nič sa nedeje náhodne.

-DEMOKRITOS – učenie o atómoch sa považuje za pravdivé do konca 19. stor. Boh veľmi bohatý, vzdelaný – mohol cestovať. Hudba, astronómia, anatómia a filozofia. Bol úplný materialista (duša človeka je smrteľná). Najväčší vplyv od Herakleita. Zástanca determinizmu

-f. sofisti – KRITIAS, PROTAGORAS a GORIAS

-prechod od rannej gr. filozofie k zlatému veku, sú realistickí, praktickí a vypočítaví. Vojna s Peržanmi, Milétos zničený, všetko sa presunulo do Athén. Neuznávajú absolútnu objektívnu pravdu. Pravdu má ten, kto si ju dokáže presadiť (ten kto má dar reči). Celú pozornosť upriamili na človeka. Otvorili cestu trom velikánom (Sokrates, Platón a Aristoteles). Prichádzajú s kritikou spoločnosti, dali základy pre vedu.

-KRITIAS – Hŕstka ľudí si vytvorila zákony a náboženstvo na zastrašenie ostatných, aby mohli ľahšie presadzovať svoju vôľu.
-PROTAGORAS – Sám človek si určuje všetky normy. Čo je pre neho pravdivé, dôležité, dobré, zlé. Obvinili ho z bezbožnosti.

Útek z Atén.
-GORGIAS – považuje sa za 1. učiteľa rétoriky. Sofisti si nechávali za svoju prácu platiť, boli neobľúbení. Veľa zarobil

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.