referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Poklasické obdobie-história filozofie
Dátum pridania: 09.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: psajcho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 590
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 39m 50s
Pomalé čítanie: 59m 45s
 
- Comte vytvára teoretický základ organizácie spoločnosti , tým že filozofiu treba chápať ako jediný nástroj jej organizácie. Výsledkom bolo pretvorenie celej filozofie na teóriu všeobecných princípov pozorovania javov popisovania. Filozofia sa stáva akýmsi súhrnom vied , t.j. vied od ktorých je filozofia závislá. Veda ako ústredný ( dominantný ) pojem , chápe ju ako poznanie založené na pozorovaní a uskutočňované pomocou princípov , ktoré ležia za hranicami pozorovania , umožňujú spájať samotné poznatky s filozofiou. Vedy rozdeľuje :
abstraktné – všeobecné , smerujú k objasňovaniu zákonov .
konkrétne – čiastkové , aplikačné – aplikujú zákony na skutočnosť .
Podľa ubúdajúcej a narastajúcej zložitosti určil nasledovné poradie vied:
1. Matematika
2. Astronómia
3. Fyzika
4. Chémia
5. Biológia
6. Sociológia

Podľa Comta ľudský druh prechádza 3 štádiami vývoja:
1. Teologické človek cez nadprirodzené bytosti , bohov
2. Metafyzické nahrádzanie vymyslených božských síl rôznymi prírodnými silami , javmi
3. vedeckévyvrcholenie vývoja ľudstva, človeka postihuje zákony , ktorými sa riadi. Comte sa považuje za zakladateľa sociológie – chápe ju ako sociálnu fyziku , popisuje , triedi a zovšeobecňuje fakty , ktoré sa týkajú sociálnej reality - náuka o spoločnosti. JOHN STUART MILL 1806-1873 ( Angličan)
Diela: Utilitarizmus

A.Comte a pozitivizmus
3 eseje o náboženstve
Systém deduktívnej a induktívnej logiky
Charakteristika filozofie:
V jeho filozofii dominuje logika. Existuje len jeden spôsob , ktorým dosahujeme hodnoverné poznatky a tým je indukcia. Je podstatou vedy. Vedu chápe ako induktívne usporiadanie jedinečných , konkrétnych javov , nevyhne sa pojmom pocit , vedomie , zážitok – východiská gnozeologických názorov
Logiku zakladá na troch princípoch
· senzualistický agnosticizmus – poznanie je založené na skúsenosti , táto skúsenosť sa opiera le o to čo existuje. Logika prijíma názor, že nemožno poznať podstatu všetkého jestvujúceho
· induktivizmus – vedecké poznanie je výsledkom indukcie. Postupný prechod od konkrétneho ku všeobecnému
· princíp asociácie – ak existujú viaceré javy spolu , určite existuje medzi nimi nezlučiteľná asociácia. Vzniká určité presvedčenie , že sa zhodujú .
Logiku chápe ako gramatiku so všetkým čo súvisí s ľudskou skúsenosťou. V diele UTILITARIZMUS nadväzuje na J. Bentnama a v tomto diele sformuloval vlastnú koncepciu utilitarizmus – tzv. kvantitatívny utilitarizmus. Určujúcimi princípmi sú úžitok , príjemné , šťastie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.