referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Poklasické obdobie-história filozofie
Dátum pridania: 09.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: psajcho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 590
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 39m 50s
Pomalé čítanie: 59m 45s
 
Vôľa má svoj cieľ , smeruje k moci , mení sa na množstvo individuálnych vôli , maxím priorít moci .
Ďalším pojmom je život – jediná pravda , ktorej človek podriaďuje svoj materiálny aj duchovný život. Oba pojmy sú chápané ako hybná sila , ( vôľ , život ). Nihilistická koncepcia – akákoľvek viera sa ukazuje ako klam. Poznáme dva druhy nihilizmu.
· pasívny – je znakom slabosti vôle, do popredia vystupuje úsilie o kľud, prejavuje sa v náboženskej podobe
· aktívny - negácia súčasnosti, teda v odstraňovaní toho čo sa už odohralo, má zvýšiť moc tohto života.
Vyzýva k prehodnoteniu všetkých hodnôt a rozlišuje 2 typy morálky , ktoré zodpovedajú 2 ľudským povahám – silné a slabé – morálka pánov a morálka otrokov. Toto prehodnocovania hodnôt je zamerané na prehodnotenie života ako jedinej hodnoty , o ktorej možno hovoriť. Utváranie týchto hodnôt má smerovať k vytvoreniu nadčloveka. Koncepcia nadčloveka Maximálny egoista , individualisticky založený človek , ktorý prekonáva všetky ťažkosti bez problémov. Prejavuje svoju individualitu. Konanie sa vyznačuje maximálnou krutosťou tvrdosťou a dokáže prekračovať všetky hodnoty. Vyznačuje sa maximálnou vôľou k moci , Prototypom bol rímsky cisár – Nero , Caesar , Napoleon. Snaha ovládnuť čo najväčší počet ľudí , človek má byť niečo čo bude prekonané. Obyčajný človek by mal byť prekonaný. Koncepcia večného návratu Akýkoľvek vývoj je opakovaním toho čo tu už bol. Všetko smeruje do minulosti. Vracia sa do nekonečna. Jediné čo možno vytvoriť ako nové je nadčlovek. K nemu má všetko smerovať , je to jediný zmysel celého vývoja .

HENRI BERGSON 1859-1941
Nositeľ Nobelovej ceny .
Diela:Úvahy o bezprostredných dátach vedomia
Hmota a pamäť
Tvorivý vývin
Dva pramene morálky a náboženstva
Myslenie a pohyb
Charakteristika filozofie:
Jeho tvorba je reakciou na povyšovanie vedy a zanedbávanie človeka. Je antidogmatický. Vo svojich gnozeologických názoroch je skôr relativistom , skeptik. Jeho filozofia je intuitivistická. Základom je kategória intuície. Poznanie je založené na intuícii. Veda by mala byť založená na kvalitatívnej rozmanitosti. Cieľom ľudského poznania je rôznorodosť kvalít. Vciťovanie , svet možno pochopiť vciťovaním sa a intuíciou možno k nemu dospieť. Poznanie vychádza z vnútra ako bezprostredný zážitok človeka. Každé vciťovanie má byť vžité , teda musí mať reálny čas - kategória trvania ( v časovom zmysle ). Kategória životný elán – je to nepretržitý tok života , ktorý sa vyznačuje bohatosťou , pestrosťou , kvalitou života. Pre každú kvalitu je vlastný tok trvania.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.