referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Poklasické obdobie-história filozofie
Dátum pridania: 09.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: psajcho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 590
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 39m 50s
Pomalé čítanie: 59m 45s
 
Poklasické obdobie 19. storočie
19. a 20. Storočie je typické existenciou samostatných smerov, strácajú sa hranice medzi jednotlivými filozofickými disciplínami. V 19. Storočí sa filozofia začína formovať v dvoch prúdoch:
PRÚDY:

1. Scientistická-( sciencie – veda ) filozofické smery orientujúce sa na vedu, dominujú prírodné vedy. Povyšovanie vedy a uprednostňovanie vedy vo filozofii. Sem patrí pozitivizmus a jeho ďalšie etapy vývoja. Problémy človeka rieši cez vedu. Smeruje k vedeckému mysleniu .
2 .Antropologická – ( antiscientistická) – antropos – človek , orientuje sa na človeka ( človek dominuje ) – humanistická , kritika scientizmu , povyšuje umenie , snaha vniesť poriadok do ľudskej psychiky. Teda nedominuje tu veda ale iracionalistické myslenie. Orientácia na človeka, ako duchovnú bytosť, línia intuície vôle. 3. Určujúce kategórie – vôľa , intuícia , iracionalizmus .
Medzi týmito smermi je vzájomná rivalita v snahe podchytiť čo najviac prívržencov. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
· Stierajú sa hranice medzi jednotlivými druhmi filozofie
· Určujúcim sa stáva problém , začína sa spochybňovať neobmedzené postavenie rozumu. Novým sa stáva vôľa ( voluntarizmus ) , intuícia ( Intuitivizmus ). Snaha vniesť istú zákonnosť. ·Dôvera v univerzálnosť rozumu sa mení na dôveru vo vôľu , intuíciu atď.
· v oblasti prírody sa táto snaha o poznanie orientuje na vedu. , techniku. Viera vo všemocnosť techniky. ·Praxis – smerom k praxi , k bežným ľudským problémom .
· Každý zo smerov má presne vymedzenú oblasť , v ktorej sa pohybuje. ·Každý zo smerov si formuje určitú hierarchiu filozofických disciplín. Napr.: pozitivisti – gnezológia , existencionalisti – ontológia ( bytie)
· Filozofia začína nadväzovať na nefilozofické formy , napr.: umenie , veda ...

Vývoj tohto obdobia rozdeľujeme do 3 základných etáp :
1. FÁZA : Formuje sa
· Antropologický smer v podobe IRACIONALIZMU ( opak racionalizmu ). Nedominuje rozum , ale niečo mimo – vôľa , intuícia a pod. Silná orientácia na umenie. Charakteristická syntéza. , obhajuje slobodu človeka. Predstavitelia : KANT, SCHOPENHAUER , KIRKEGAARD , NITCHE
· Scientistický prúd - COMTE - NOVOKANTOVSTVO
Základný problém je snaha vyčleniť vzťah medzi filozofiou a vedou. Nevenuje sa tvorbe projektov spoločnosti , zrieka sa myšlienky samostatnej filozofie. Filozofia by nebola ničím bez poznania prírodných vied. Preorientácia z rôznych intuitívnych úvah na skúmanie gnozeologických a metodologických problémov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.