referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Sokratov systém žien a detí
Dátum pridania: 28.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martyn21
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 654
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Sokratov systém spoločenstva žien a detí
Sokrates sa vo svojich dialógoch vyjadruje k štátu, ústave, prirodzenosti. Prirodzenosti najmä mužov, rozoberá ich postavenie v štáte, ich vzdelanie, múzické aj gymnastické.
Avšak ženám sa venuje až v piatej knihe, kde poukazuje najmä na ženy strážcov na ich deti a plodenie detí...

Ženy "strážkyne"
V piatej knihe sa Sokrates obracia k poslaniu ztrážcov a k ženám , ktoré síce označuje v svojej prirodzenosti za slabšie ale schopné vykonávať povolávanie strážcov, za predpokladu že aj ony, ženy dostanú vzdelanie gymnastické a múzické. V takomto štáte nepokladá postavenie žien a "žien" za rovnocenné takisto ako u mužov sú muži strážcovia lepší a tiež ženy strážkyne lepšie ako ostatné, či už preto, že sa im dostalo vzdelania a najmä preto, že sú schopné vykonávať službu strážcov aj keď za predpokladu že budú dostávať ľahšie úlohy ako muži.

Sobášenie strážcov
Sobášenie strážcov alebo prinajmenšom odovzdávanie žien- strážkyň mužom-strážcom by podľa Sokrata prebiehalo podľa ich prirodzenosti takže najlepší muži by dostávali len najlepšie ženy. Ostatní strážcovia s nepotrebnými alebo skôr nevhodnými vlastnosťami by sa mohli sobášiť iba so ženami taktiež horších vlastností.
Ich majetok by bol spoločný resp. nepatril by žiadnemu z páru.

Plodednie detí
Po predchádzajúcej selekcii by zrejme vznikli "perfektné" páry a páry horšie, nie celkom vhodné na plodenie detí.
U tzv. perfektných, uprednostňovaných párov, by malo podľa Sokrata dochádzať k pohlavnému styku čo najčastejšie a ako vyznamenania, mužom týchto vlastností, by bolo povolené mať častejšie pohlavný styk ako v "normále". Cieľom tohto konania malo byť čo najčastejšie plodenie detí zvýhodňovaných párov.
U strážcov s horšími povahovými, či telesnými črtami, a taktiež týchto "horších" strážkyň by nielen vzájomný výber prebiehal pod rúškou náhody, aby sa zabránilo rozbrojom alebo hádkam, ale aj plodenie detí malo byť obmedzené na minimum, a navyše niektoré tieto deti by boli hneď po narodení likvidované, samozrejme bez akéhokoľvek vedomia society.
Ostatní potomkovia, tí šťastnejší, avšak uchovávaní v anonymite voči svojim rodičom so zámerom zabrániť tak nadviazaniu citových vzťahov a vzťahov vlastníckych.
Matky tu mali hrať iba rolu dočasných pestúnok po dobu dojčenia. Po ostatný čas by boli deti zverené pestúnkam alebo vychovávateľkám v nato určených úradoch.

Pre a Proti Sokratovho systému navrhovaných zákonov
Prvý pozitívny fakt vychádza zo Sokratovho návrhu dať múzické a gymnastické vzdelanie aj ženám avšak za cenu povinnosti slúžiť v armáde a teda strážnych zložkách, z toho vyplýva že vzdelanie sa dostane iba fyzicky zdatnejším ženám, teda nie všetky si budú v tomto ohľade rovné.
Čo však tieto ženy do určitej miery zrovnoprávňuje s mužmi, aj keď ich právomoci sú do istej miery obmedzené, alebo povedzme upravené voči právomociam mužov.

Ženy však v starovekom svete mali len veľmi výnimočne rovnaké práva ako muži, a často boli podceňované možno práve z dôvodu svojej prirodzenosti.
Jedním z negatívnych znakov Sokratovho sobášenia bolo hneď v prvom rade "odovzdávanie" žien mužom bez vlastnej slobodej voľby. A zatrieďovanie nielen žien ale aj mužov do skupín na horších či horšie a lepších alebo lepšie je z môjho hľadiska krajne neetické a v histórii sa už raz niečo podobné stalo a dopad bol globálny, ale v časoch Sokrata to bol zdá sa celkom normálny mišlienkový pochod s dobrým zámerom - predstavme si mestský štát chránený mužmi a ženami neschopnými udržať zbraň, alebo neschopnými postaviť sa tvárou v tvár nepriateľovi.

Tento fakt však úplne neospravedlňuje či nevysvetluje prečo "horší" nemajú rovnaké alebo aspoň podobné práva pri výbere, alebo prečo by mali byť zbavený slobodného práva výberu.
Častejší pohlavný styk a jeho zakazovanie iba na základe postavenia, krásy či schopností v službe štátu mi pripadá ako diskriminácia. Je však možné že Sokrates chcel týmto krokom upevniť morálku, nech sa to zdá akokoľvek podivné.
Neetickou súčasťou návrhu je najmä spôsob výchovy detí, ktoré nemali poznať svoje matky a naopak, čo však nie je to najhoršie, pretože likvidácia detí, ktoré sa narodili páru "horšiemu" či nedostačovali určitým normám, sa mi zdá až príliš šialená nato aby bola uskutočniteľná.
Zdá sa že Sokrates chcel dosiahnuť dokonalý štát s rovnako dokonalým obyvateľstvom.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.