referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Moderná filozofia od 19. storočia
Dátum pridania: 04.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujzag
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 232
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

MODERNÁ FILOZOFIA OD 19. STOROČIA

Charakteristika spoločenských podmienok: /ktoré ovplyvnili moderný spôsob uvažovania 19.-21.st/

-kapital. spoločnosť – vplyv peňazí, v popredí materiálna stránka, egoizmus, narušené medziľudské vzťahy
-revolúcie 19.st
-boj o nové kolónie
-prudký rozvoj priemyslu a hospodárstva
-prvá a druhá sv. vojna
-nové usporiadanie sveta
-studená vojna – 70-te roky 20.st
-lokálne vojnové konflikty – Blízky východ
-rasové konflikty – USA, Nemecko...
-poznatky prírodných vied sa rýchlejšie palikujú v praxi ako poznatky humanitných odborov /teória relativity, kybernetika, genetika.../
-popri vedeckom pokroku sa objavuje aj veľké negatívum – problém odcudzenia /všetko, čo malo človeka posunúť dopredu sa obrátilo proti človeku, začína to ohrozovať človeka – ekologické katastrófy, biologické zbrane .../
-zo spoločenských vied majú najväčší vplyv na F psychológia, sociológia, ekonomia
-prejavuje sa multikulturizmus – miešanie rôznych kultúr
-charakteristický je – pluralizmus – existencia rôznych smerov, filo. škôl
-F od polovice 19.st sa hovorí aj – poklasická – zmena postavenia F, ovjavujú sa nové témy vo F
-Vo F 19.st. rozlišujeme 2 línie:

1.scientistická - /z latin.scienta-veda/ - F má byť úzko prepojená so špeciálnymi vedami /ale tým F stráca to podstatné – klásť otázky/
2.antropologická - /grec.antropos – človek/ - v centre pozornosti je človek, jeho existencia a miesto v dejinách

1. SCIENTISTICKÉ PRÚDY F 19. ST.

Pozitivizmus
Marxistická F


P O Z I T I V I Z M U S

-fil.smer, ktorý je reakciou na náboženstvo a špekulatívnu F
-rozvíja sa v 4 fázach:

1.fáza – 19.st. – určenie základných princípov pozitivizmu
2.fáza – empiriokriticizmus
3.fáza – 20.st. – logický empirizmus
4.fáza – postpozivitizmus

1.fáza pozitivizmu:

-pozotivizmus – je sústredený na pozitívne fakty, ktoré sú vedecky dokazateľné, na vzťahy medzi nimi, zákony
-pozitivizmus je namierený proti všetkému, čo presahuje skúsenosť, čo sa vymyká realite
-hlavnou úlohou je – zovšeobecňovať poznatky špeciálnych vied
-predstaviteľ: Auguste Comte /francúz/

2.fáza – empiriokriticizmus - /kritika skúsenostného poznania/

-aby sme sa vo vede mohli opierať o empíriu /zmyslovú skúsenosť/ - tá musí byť oslobodená od všetkého, čo sme do nej vniesli nadbytočne – predsudky, unáhlené názory
-skúsenosti musia byť neutrálne, je potrebné dodržiavať princíp ekonómie myslenie – najjednoduchšie vysvetlenie pojmov
-predstavitelia: Ernst Mach /1838 – 1916/, Richard Avenarius

3.fáza – logický empirizmus /pozitivizmus/ 20.st

- filozofia Viedenského krúžku /zanikla v 1938 z obavy z nacizmu, mnohí predstavitelia emigrovali
-predstavitelia: Rudolf Carnap /1891 – 1970/
-určujúci je princíp overiteľnosti, potvrditeľnosti
-snaha presadiť myšlienku jednotnej vedy, ktorá by mala jednotný jazyk – jazyk fyziky

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.