Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Okultizmus

Žijeme v zvláštnej dobe. Dobe, keď sa napĺňajú biblické proroctvá o posledných dňoch, a Cirkev na celom svete očakáva na vytrhnutie (zo súženia a vzatie do večnosti) a druhý príchod Pána Ježiša Krista. V dobe, keď viac ako inokedy sa ľudia zaujímajú o duchovno. V dobe, keď povstávajú stále noví záchrancovia sveta, ľudia si rôznymi spôsobmi predpovedajú svoju budúcnosť, sú unášaní mimozemšťanmi a podrobovaní rôznym experimentom. V dobe, keď v každom kníhkupectve možno nájsť odpovede na otázky existencie po smrti, často veľmi protichodné.

Napriek tomu táto generácia žije v strachu. Mnohí si síce zdanlivo pomôžu, no súčasne prichádzajú depresie, choroby, ktoré podľa lekárov majú pôvod v psychike, sebevraždy...

Príčinou je, že človek sa otvára na pôsobenie síl a mocností, o ktorých nemá poznanie. Každý z nás totiž žije vo svete, v ktorom prebieha boj. Nie boj viditeľný, ale duchovný. Na strane jednej sú sily svetla, dobra a lásky - Boh so svojou armádou anjelov, a na strane druhej Boží nepriateľ - Satan a tretina všetkých duchovných bytostí, ktoré pri svojej vzbure strhol so sebou. A my sami si môžeme vybrať, kde chceme stáť.

Boh nás vo svojej úžasnej láske k nám nenechal samotných. Zariadil, že máme všetky potrebné informácie o nástrahách a taktike, ktorými Diabol zvádza svet. Ide o poznanie zákonov duchovného sveta.

Na poznanie sveta fyzického potrebujeme poznať fyzikálne zákony, a riadiť sa nimi. Spomínam si na jeden román, v ktorom bol opísaný príbeh chlapca, ktorý vyrastal spolu s otcom hlboko v horách. Mysliac si, že hmla, ktorú vídaval v doline, má podobné vlastnosti ako sneh, skočil do nej zo skaly. Keďže porušil fyzikálne zákony, dopadol natvrdo a zlomil si nohy.

Rovnako aj na orientáciu vo svete duchovnom potrebujeme autoritu. Tou je súbor kníh, ktoré poznáme pod názvom Biblia. Odhaľuje duchovné princípy, pravidlá a zákony a ukazuje na Boží zámer s človekom. Dáva odpoveď na otázku, aký je zmysel života. Varuje pred nebezpečenstvami a nástrahami, ktorými Diabol ničí a likviduje.

ČO JE OKULTIZMUS?

Slovo "OKULTIZMUS" pochádza z latinského "ocultus" a znamená skrytý, neznámy. Vo všeobecnosti je to systém tajných náuk, ktoré zdanlivo majú človeku pomôcť v orientácii a chápaní nadprirodzeného.

Snáď najvyčerpajúcejší zoznam okultných praktík poskytuje Biblia, starozákonná 5. kniha Mojžišova 18/9 - 14. Boh varuje pred zabŕdnutím do okultizmu. Hovorí sa tu toto:

"Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.

Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh od tvojej tvári.

Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom, lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil."Ľudia siahajú po okultných praktikách z niekoľkých dôvodov. Sú to:

- zdravotné problémy
- citové zranenia, komplexy, traumy,
- zvedavosť
- zábava
- strach
- túžba po moci
- túžba po peniazoch
- túžba po sláve
- túžba poznať budúcnosť a vyhnúť sa nepríjemným situácia situáciám
- túžba po poznávaní
- túžba po šťastí

Okultizmus možno rozdeliť na niekoľko kategórií.

Z hľadiska praktického využitia ide o tieto:

- získavanie informácií (veštenie, astrológia, špiritizmus, jasnovidectvo)
- získavanie moci a zvláštnych schopností (mágia, liečiteľstvo, bojové umenia)
- špiritizmus (kontakt s duchovnými bytosťami, tranz, vyvolávanie duchov mŕtvych, UFO)

Táto kategorizácia nie je prirodzene vyčerpávajúca - stále vznikajú nové oblasti, no spoločný prvok zostáva kontakt s duchovnom mimo Božej kontroly. V konečnom dôsledku je každý takýto kontakt rovnako zákerný a pre záujemcu deštruktívny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk