referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Lucius Mladší Annaeus Seneca životopis
Dátum pridania: 09.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Speedy99
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 747
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Mimoriadne veľký význam pre ďalší vývoj latinskej literatúry mal ako prozaik po stránke formálnej; obohatil výrazové prostriedky latiny, prispel k rozvoju latinskej filozofickej terminológie.

VYROKY:
vita, si uti scias, longa est - život, ako ho vieš užívať, je dlhý
vita nihil aliud quam ad mortem iter est - život nieje nič iného než cesta k smrti
violenta nemo imperia continuit diu: moderata durant - násilnícke vlády nikto dlho neudrží pohromade: umiernené trvajú
veritatis simplex oratio est - reč pravdy je jednoduchá (prostá);
sic vive cum hominibus, tamquam deus videat - ži s ľuďmi tak, ako keby ťa videl Boh.
si vis amari, ama - keď chceš byť milovaný, miluj
senectus insanabilis morbus est - staroba je nevyliečiteľná choroba
sacrilegia minuta puniuntur magna in triumphis refuntur - malé svätokrádeže sa trestajú, veľké sa triumfom oslavujú (malých zlodejov chytajú, veľkých nechajú utiecť)
sacra populi lingua est - hlas ľudu je posvätný
rem involutam emere - kúpiť zabalenú vec
ratio arbitra est bonorum et malorum - rozum rozhoduje o tom, čo je dobré a čo zlé
quodcunque libuit facere victori, licet - víťaz môže urobiť všetko, čo sa mu zapáči
quod non vetat lex, hoc vetat pudor - čo nezakazuje zákon, zakazuje hanba
qui nil potest sperare, desperet nihi - kto nemôže v nič dúfať, nemá prečo zúfať
qui dedit beneficium taceat: narret qui accepit - kto poskytol výhodu, má mlčať, nech hovorí ten, kto ju prijal
proprium est nocentium - tomu, kto je vinný, je vlastné, že sa trasie (bojí)
non scholae, sed vitae discimus - učíme sa pre školu, nie pre život
non est vir fortis ac strenuus, qui laborem fugit - kto uteká pred prací, nieje silný a užitočný muž
nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua - nikto nemiluje vlasť preto, že je veľká, ale preto, že je jeho
nemo non benignus est sui iudex - nikto nieje sám sebe nestranným sudcom
nemo nocens sibi ipse poenas inrogat - žiadny vinník si sám neukladá trest
nemo dignitati perditae parcit - nikto neubližuje stratenej cti
minimum decet libere, cui multum licet - komu je veľa dovolené, má si dovoľovať najmenej
magni animi est iniurias despicere - vlastnosťou veľkého ducha je opovrhovať urážkami
iniqua nunquam regna perpetuo manent - nespravodlivé vlády nikdy netrvajú večne
imperare sibi, maximum imperium est - rozkázať sebe, to je najväčšia moc
ignem igne incitare - rozkladať oheň ohňom
humanum est errare - mýliť sa je ľudské
honesta quaedam scelera successus facit - niektorým zločinom sa dostalo cti za ich úspešnosť
docendo discimus - vyučovaním sa učíme
cum victor arma posuit, et victum decet deponere odia - keď víťaz zloží zbraň, je vhodné, aby aj porazený odložil nenávisť
bonus iudex damnat improbanda, non odit - dobrý sudca odsudzuje zavrhnutia hodné činy, ale nenávisť k nim nechová
animo beneficium non in eo quod fit aut datur consistit, sed in ipso dantis aut facientis - dobrodinnosť nespočíva v tom, čo sa dáva alebo robí, ale v samotnej vôli dávajúceho alebo pracujúceho.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.