referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Filozofia
Dátum pridania: 26.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trefa8888
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 963
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 35m 40s
Pomalé čítanie: 53m 30s
 
NÁUKA O SPOLOČNOSTI – FILOZOFIA

Filos : priateľ, milovník
Sofia : múdrosť
Filozof : milovník múdrosti

Filozofia sa vyvíjala ako pojmové poznanie, na rozdiel od mýtického poznania.
Mýtus : jeden z prvých spôsobov, kt. človek vyjadroval svoj vzťah k svetu. Anonymný príbeh o pôvode Bohov, sveta, človeka, o usporiadaní vš. vecí, o morálnych pravidlách. Zachováva sa tradíciou.
Mýtický obraz sveta : nerozlišuje medzi fantastickým a reálnym, medzi nadprirodzeným a prirodzeným
Mýtus : nepriamo odpovedá na otázky, kt. neskôr zaujímajú filozofiu (ako vznik sveta, aké je miesto človeka na svete)

Prirodzená schopnosť človeka je poznávať svet okolo seba. Keď človeku chýba skúsenosť, keď stráca istotu, keď nastupuje údiv, nevedomosť, stáva sa tento svet pre človeka problémom. Počiatok filozofovania vzniká na hranici medzi skúsenosťou a odkrývaním toho čo nie je prístupné našim zmyslom. Cesta hľadania = prechod od mýtu k logu
Logos : gr. filozofia – slovo, reč, zmysel, rozum, zákon

Filozofické disciplíny : Ontológia, Gnozeológia, Etika, Estetika, Axiológia
Ontológia : (gr. slovo = bytie), náuka o bytí, prvýkrát tento pojem použil gr. filozof Parmenides
Gnozeológia : (gr. gnois = poznanie), náuka o poznaní, skúma ako vznikalo poznanie, aké sú jeho stupne, čo je pravda
Etika : náuka o mravnom správaní
Estetika : náuka o kráse
Filozofická antropológia : zaoberá sa človekom ako celkom + jeho podstatou (je človek tvor racionálny alebo iracionálny ?), vzťah duše a tela, postavenie človeka k prírode a k sebe samému

Dejiny filozofie : skúmajú vývoj filozofie v jednotlivých obdobiach + ako na seba tieto obdobia vplývajú
Filozofická teológia : vychádza z viery v Boha, dopĺňa o rozumové argumenty, hľadá dôkazy o exist. Boha
Filozofia a veda : filozofia sa pokúša o tesné spojenie s vedou = filozof. scientizmus

Filozofia :

1. materialistická
2. idealistická

1. M : vychádzajú z prvotnosti hmoty = látky, svet pokladajú za hmotný a javy vysvetľujú mater. príčinami
2. I : vychádzajú z idey, myšlienky ducha

Filozofia, kt. prijala iba 1 podstatu a 1 princíp = monistická; kt. prijala 2 = dualistická; kt. prijala viac = pluralistická

Vzťah k Bohu :

1. Teizmus (uznáva Boha ako jedinú osobnú príčinu sveta)
2. Deizmus (uznáva Boha ako neosobnú príčinu sveta)
3. Panteizmus (stotožnenie Boha s prírodou)
4. Ateizmus (odmieta existenciu Boha)

Delenie :

1. Antická – Grécka filozofia
a) Raná gr. filozofia (Milétska škola, Eleátska škola, Pytagorovci, Atomisti, Sofisti, Herakleitos)
b) Klasická gr. filozofia (Platón, Sokrates, Aristoteles)
c) Poklasická gr. filozofia (Stoicizmus, Epikureimus, Skepticizmus, Novoplatonizmus)

2. Stredoveká filozofia
a) Scholastika
b) Patristika

3. Novoveká filozofia
a) Renesančná
b) Klasická
c) Osvietenská
d) Nemecký klasický idealizmus

4. Moderná filozofia 20. st.
a) Fenomenológia
b) Pragmatizmus
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia SOŠ 2.9830 1082 slov
Filozofia GYM 2.9721 9382 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.