referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Voľný čas a výchova k voľnému času
Dátum pridania: 24.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 875
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Téma : Vymedzenie pojmu voľný čas


„Charta výchovy pre voľný čas charakterizuje voľný čas týmto spôsobom : predstavuje špecifickú oblasť ľudského života, prinášajúcu človeku zvláštny prospech, ako radosť zo slobody, priestor pre tvorivosť, uspokojenie, radosť, potešenie a šťastie. „

„Voľný čas je chápaný ako čas pre seba, ktorý zostane človeku po splnení povinností na individuálnu sebarealizáciu podľa vlastných potrieb a záujmov, ktorým môže disponovať na základe vlastného rozhodnutia a voľby.„ ( Kratochvílová., 2007, s. 109 )

„ Voľný čas je možné vnímať, ako opak nutnej práce a povinností, čas, keď si svoje činnosti môžeme slobodne vybrať, konáme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia. „ ( Pávková., et al. 1999, s.15 )

„ Voľný čas je špecifická a dôležitá súčasť života detí, mládeže, pre človeka v každom veku. Je to čas na oddych, rekreáciu, regeneráciu fyzických a psychických síl, uvoľnenie po práci a štúdiu, na spoločenské stretnutia. Čas na sebarealizáciu v aktivite a činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov.“

„Pri objasňovaní a vymedzovaní voľného času je dôležité individuálne prežívanie, pociťovanie voľného času - ako času slobody a voľnosti“. ( Kratochvílová., 2004a, s. 99 )

Pedagogická encyklopédia Slovenska
( Hotár., et. al 1985 s. 557 ) definuje voľný čas takto : „Voľný čas je časť mimopracovného času. Do voľného času sa zahrňujú rodinné a mimopracovné kontakty zamerané na rekreáciu, zábavy, výmenu informácií, kultúrne aktivity, aktívny fyzický rozvoj a kontakt s prírodou. „

Na základe prečítanej a preštudovanej literatúry, kde sa uvádza, ako voľný čas, charakterizujú jednotliví autori : je taký úsek, priestor, časť a možnosť cez deň, ponúkaný pre človeka na odpočinok, rekreáciu, obnoviť, zregenerovať a načerpať psychické a fyzické sily, kompenzovať a vyrovnávať námahu v práci, zamestnaní, pri štúdiu v škole a v rodine, prostredníctvom oddychu, odpočinku, rekreácie a uvoľnenia. Je to príležitosť na duchovnú obnovu a povznesenie človeka, skultúrnenie a formovanie celkovej osobnosti.

Voľný čas :

– je hodnota, teda niečo cenné, čo je pre človeka dôležité a výrazne zasahuje do jeho existencie.
– je hodnota individuálna je to čas na sebarealizáciu a rozvoj každej osobnosti.
– je hodnotou sociálnou možno ho na prospech spoločnosti racionálne využívať.
– je významná pedagogická hodnota.

Sociálno-patologické prejavy objavujúce sa v správaní žiakov, sú totiž často spôsobené neschopnosťou, alebo nezáujmom využívať svoj voľný čas racionálnym spôsobom. ( aktivity v ňom realizované prispievajú k rozvoju ich osobnosti )
( Kačáni.,– Krystoň., et. al. 2005, s. 11-13 )

Kvalitne strávený voľný čas :

– protipól kvalitného pracovného nasadenia ( v škole, pri plnení si povinností )
– podieľa sa na vytváraní hodnotového systému detí a dospelých
– podporuje sebarealizáciu a mnohostranný rozvoj osobnosti jednotlivca ( schopnosti, zručnosti, nadanie, vôľu )
– mnohé aktivity v ňom realizované podporujú zdravie, telesný vývoj a zdravý životný štýl
– pôsobí efektívne ako prevencia sociálno-patologických javov.
( Čech., 2002, s.40 )
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: KRATOCHVÍLOVÁ, Emília et.al : 2007. Úvod do pedagogika. Trnava : PDF TU, 167 s. ISBN 978-80-8082-145-6 , PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 1999. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. vyd. 1. Praha : PORTÁL Praha : s. 232 ISBN 80-7178-295-5, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5, HOTÁR, Viliam et.al : 1985 Pedagogická encyklopédia Slovenska 2. zväzok Bratislava : VEDA SAV, 1984. 702 s. , KAČÁNI, Vladislav, KRYSTOŇ Miroslav et. al. : 2005. Psychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava : vydal Milan Štefanko IRIS, s. 198 ISBN 80-89018–85-8, ČECH, Tibor : 2002 Pozice voľného času ve vývoji a kultivaci osobnosti ditětě efektivní prevence sociálne-patologických javů. In. KAČÁNI, Vladislav Krystoň Miroslav et. al. : 2005. Psychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava : vydal Milan Štefanko IRIS, s. 198 ISBN 80-89018–85-8, KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 1996 Pedagogika voľného času. In : Pedagogická revue, roč. 48, č. 9-10 s. 452-453 In. KAČÁNI, Vladislav Krystoň Miroslav et. al. : 2005. Psychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava : vydal Milan Štefanko IRIS, s. 198 ISBN 80-89018–85-8, KOMINAREC, Ivan : 2003. Úvod do pedagogiky voľného času. In. KAČÁNI, Vladislav – KRYSTOŇ Miroslav et. al. : 2005. Psychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava : vydal Milan Štefanko IRIS, s. 198 ISBN 80-89018–85-8, KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2004. Pedagogika voľného času Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. prvé vydanie Bratislava : Polygrafické stredisko UK Bratislava, 308 s. ISBN 80-223-1930-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.