referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Fázy terénnej sociálnej práce
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 663
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Predmet : Sociálna práca

/ „ Vymenuj fázy terénnej soc. Práce/

Rhodes uvádza nasledovné fázy:
1. posúdenie potrieb – musíme poznať aké sú potreby lokality v ktorej sa pohybujeme, vychádzame z analýzy potrieb klientov, usilujeme sa o identifikáciu rozsahu a povahy problémov klientov, prostredia, poznanie existujúcich služieb, dostupnosť pre klientov
2. plánovanie cieľov, zámerov, stratégií a postupov intervencie – v prvom rade je dôležitá jasná a jednoznačná formulácia, smerujúca k naplneniu vytýčeného cieľa, činnosti treba zoradiť podľa stupňa naliehavosti, vytýčený cieľ umožňuje zvoliť vhodnú pracovnú stratégiu a vybrať najoptimálnejšiu formu intervencie
3.výber, nábor, výcvik pracovníkov pre prácu v teréne – úspech závisí od kvality členov tímu a preto musíme mať na zreteli kritériá soc. pracovníka ako sú komunikatívnosť, dôveryhodnosť, rešpekt, hodnovernosť, pochopenie pre potreby zvolenej klientely. Nábor sa realizuje vždy včas, aby sme mohli uchádzačov pripraviť pre práce.

Výcvik by mal obsahovať:
- úvod do terénnej práce s orientáciou na uplatniteľnosť poznatkov v praxi, etické požiadavky
- komunikačné zručnosti – orientácia na komunikáciu v terénne
- výcvik základov odovzdávania informácií, nácvik prevencie a zvládanie kolapsu
- možnosti spolupráce s inými odborníkmi
- formy a spôsoby administrácie vlastnej práce,
- oblasť ľudských práv
- úvod do základných zdravotných, sociálnych, právnych a iných problémov

4.vykonávanie terénnej práce, riadenie intervencie – samotná intervencia nie je realizovaná živelne, ale je riadená, kontrolovaná, vyhodnocovaná. Soc. pracovník pracuje v prvých 2-6 mesiacoch pod vedením skúseného kolegu.

Skúsený soc. pracovník môže prípadné omyly vhodne korigovať a súčasťou je i analýza dňa t.j.:
- čo bolo urobené
- prečo, z akých dôvodov
- aký to malo význam pre klienta
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.