Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rezidenciálna starostlivosť

Predmet : Sociálna práca

Podľa Labátha: „myslí sa tým širší rámec pomoci klientovi a spoločnosti, ak budeme hovoriť o rezidenciálnej soc. práci, máme tým na mysli akčný rádius soc. pracovníka, alebo odborného tímu, ktorý realizuje soc. prácu v inštitúcii“

Rezidenciálnu starostlivosť môžeme chápať aj ako jedno z polí soc. práce, podobne ako napr. terénnu soc. prácu, ktorá obsahuje viacero pracovných postupov.

Kratochvíl: za základné metódy, ktoré sa nielen využívajú, ale boli priamo vytvorené pre toto pracovné pole pokladá režim, program, tradície, rituály a verejné hodnotenie klientov.

Režim ( Charakterizuj režim a zaraď ho“)
- je presne stanovený systém pravidiel upravujúcich chod vo vnútri nejakej inštitúcie, alebo organizácie, ktorých dodržiavanie sa bezpodmienečne vyžaduje.
( pri režime ide o to, aby si človek uvedomil cenu ľudskej slobody )

Režimové zariadenia majú stanovené pravidlá správania, nielen pre klientov, ale aj pre personál, ktorý tieto služby poskytuje.

Aby klienti vybudovali fungujúce pravidlá je potrebné:
- musia viesť rozhovory v rámci skupiny, aby zistili ktoré pravidlá skupina stanoví
- je nevyhnutné sa počúvať navzájom
- lobovať, presviedčať nerozhodných klientov, alebo tých čo odmietajú navrhnuté pravidlo o jeho výhodách
- musia sa naučiť robiť drobné ústupky, aby bolo možné prísť k nejakej verzii pravidiel
- sami navrhujú spôsob kontroly a systém trestov
- musia si upraviť jednotlivé pravidlá tak, aby boli stručné, jednoznačné a zrozumiteľné
- musia komunikovať s profesionálmi, ktorí poskytujú služby, aby si obhájili pravidlá, ktoré si vypracovali

Pravidlá pre chod permisívnych inštitúcií sú v podstate jednoduché:
- čo najčastejšie zapájať klientov do rozhodovacích procesov
- do činnosti pravidelne zaraďovať aj diskusie o normách a pravidlách, ktorými sa život riadi, tieto diskusie jednak pripomínajú dohodnuté pravidlá
- byť úprimný a čestný pri dodržiavaní pravidiel, čo predpokladá, že jednotlivci s otvorene priznajú ku každému porušeniu
- čestnosť a transparetnosť pri presadzovaní záujmov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk