Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Špeciálne školské zariadenia

Predmet: Špeciálna pedagogika
Orientujú sa na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Podľa charakteru a cieľov aktivít:

výchovno vzdelávacie zariadenie :
- predškolské zariadenia,
- školské kluby,
- školské strediská záujmovej činnosti,
- centrá voľného času,
- domovy mládeže,
- školy v prírode.

špeciálno výchovné zariadenia :
- zariadenia vých prevencie – cetrum výchovy a psychológickej prevencie,
- liečebné – výchovné sanatória,
- diagnostické centrum,
- zariadenie náhradnej výchovy na základe súdneho rozchodu:
- detský domov,
- reedukačný detský domov,
- reedukačný domov pre mládež,
- poradenské zariadenia:
- pedagogicko – psychologická poradňa,
- špeciálno – pedagogická poradňa,
- detské integračné centrum – poskytuje služby formou dennej starostlivosti v predškolskom zariadení – krátkodobé pobyty, ambulantná starostlivosť.

školské účelové zariadenia :
- zariadenia školského stravovania,
-zariadenia praktického vyučovania – tam kde majú prax,
- zariadenia pre služby škole – výpočtové stredisko,
- inštitúcie sociálnej starostlivosti:
-domovy sociálnych služieb,
- mimoštátnej inštitúcie:
-nadácie,
-občianske združenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk