referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Problémy v rómskej rodine
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 009
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Rómovia patria medzi najpočetnejšiu etnickú skupinu na Slovensku.

Kvalitatívne sa Rómovia odlišujú od iných menšín, tak aj od majority svojím pôvodom, jazykom, spôsobom života, historičke - spoločenskou úrovňou, sociálno - triednou štruktúrou a napokon i antropologický (Konečná, 1994, s. 9).

K rómskej rodine je potrebné pristupovať diferencovane vzhľadom na veľmi silnú sociálnu diferenciáciu Rómov -- od tých najbiednejších, žijúcich na úrovni života spred niekoľkých storočí, až po rómskych milionárov.

Existujú rodiny žijúce na rodovo - kmeňovej úrovni párových rodín až po monogamné nukleárne rodiny.
Preto je potrebné brať každú rodinu ako samostatnú jednotku, neposudzovať ju všeobecne, ale historicky.


Štruktúra rómskej rodiny sa viaže na historický vývoj rómskeho spoločenstva - cez rod, kmeň až po etnikum. V štruktúre sa odráža viacgeneračná rodina.

Z tohto hľadiska sa výrazne prejavuje súdržnosť členov rodiny.
Je zrejmé, že veľká súdržnosť rómskej rodiny je podmienená jej historicky motivovaným segregačno-separatistickým postavením. Bez súdržnosti bola malá šanca na prežitie.

Život v uzavretej komunite viedol aj k špecifickým formám presadenia sa a sebarealizácie (Konečná, 1994, s. 9).

V rómskej spoločnosti má stále vysokú hodnotu mnohodetnosť rodiny. Mnohodetná žena má v komunite vyššie postavenie ako menejdetná, bezdetná je takmer bezcenná.

Historické sformulovanie tejto hodnoty je determinované tiež nevyhnutnosťou prežitia vzhľadom na zlé materiálne, zdravotné, hygienické a iné podmienky života rómskeho spoločenstva, vedúce k nadmerne vysokej úmrtnosti detí.

O. Matoušek (1993) zdôrazňuje, že rómska rodina je výrazne patriarchálna. Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať deti. Dieťa sa žene narodí ihneď ako je pohlavne zrelá, niekedy v 13. rokoch.

Nízky vek prvorodičiek je motivovaný snahou predĺžiť fertilitu ženy, a tým dať väčšie šance zachovaniu rodu, spoločenstva.
Pre Rómov je najtypickejšia niekoľkogeneračná rodina, v ktorej žijú rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, deti, vnuci, pravnuci, bratranci, sesternice, tety, strýkovia a ďalší príbuzní.

Najmä v minulosti, ale do značnej miery aj dnes, sa stretávame u Rómov s tým, že mladí ľudia začínajú spolu žiť pred dosiahnutím plnoletosti na základe schválenia ich spolužitia rómskym lokálnym spoločenstvom.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.