referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Voľný čas ako prevencia
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 511
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Voľný čas ako prevencia

„Od straty zmyslu práce sa odvodzujú módne nezmysly priemyslu voľného času. Hrozí strata zmyslu doterajšieho kultúrneho vývoja človeka a následne jeho existencie vôbec.

Priemyselne reklamovanému zmyslu života je treba včas čeliť aktívnym, kreatívnym ponímaním voľného času.

Len z pochopenia celistvosti človeka vyplýva ponímanie práce a voľného času ako dvoch rovnocenných životných hodnôt indivídua i spoločnosti" (Spousta, 1994, s. 18). Autor zdôrazňuje význam týchto dvoch kategórií, ktoré silne ovplyvňujú kvalitu života človeka.

Súčasný stav v spoločnosti si vyžaduje pomôcť deťom a mládeži zmysluplne využívať voľný čas, naučiť nielen ich, ale aj rodičov, svoj vlastný voľný čas organizovať a tráviť ho užitočne a naučiť sa s voľným časom hospodáriť (Spousta, 1994, s. 19).

Ničnerobenie mladých ľudí, nedostatok dobrej zábavy a málo príležitostí na tvorivé využitie ich záujmov, spôsobuje nenapraviteľné škody.

Nesprávna alebo nedostatočná organizácia voľného času detí a mládeže môže viesť k ohrozeniu ich zdravia (drogy, úrazy), psychického vývinu osobnosti dieťaťa či k rôznym spôsobom porušovania zákonov (kriminalita).

Štát vynakladá a vyčleňuje čoraz viac prostriedkov zo štátneho rozpočtu na represívne opatrenia, na políciu, súdy ako na prevenciu.

Ak štát vynaloží prostriedky na prevenciu (napríklad na rôzne preventívne programy v rámci protidrogovej prevencie), je to efektívna investícia a v konečnom dôsledku je určite ekonomicky menej náročná ako odstraňovanie škôd, ktoré napáchali vandali, ako vyšetrovanie, zásahy požiarnikov, reedukácia či nákladné a drahé liečenie závislých mladých ľudí.

S prevenciou je treba začať včas, to znamená - už u rodičov. Problémové deti a mladistvých sa snaží štát vychovávať a prevychovávať vo svojich zariadeniach, ale zodpovední za činy a správanie svojich detí sú do značnej miery ich rodičia.

Úlohou štátu je zabezpečiť platnú legislatívu, ktorej úlohou by nebolo len trestanie, ale aj povinnosť prevencie.

Na prevencii by sa mala zúčastňovať celá rodina i zainteresované subjekty, ktoré sa zaoberajú výchovou detí a mládeže.

Pestovanie záľub a rozvíjanie záujmov či vykonávanie ďalších voľnočasových aktivít je nielen zdrojom vedomostí, poučenia, príjemných zážitkov, rôznorodých podnetov a kladných emócií, ale tiež prostriedkom pre sociálne učenie jednotlivca, jeho emocionálny vývin a utváranie hodnotového systému.

Z týchto dôvodov má výchova k prežívaniu voľného času dôležitú funkciu i v prevencii asociálneho správania. (1) s. 101-102

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.