referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Modely sociálne politiky
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 480
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

-kolektivistický (zabezpečovací)
škandinávske krajiny: široký rozsah sociálnej politiky

-liberalistický

kladie sa dôraz na aktivitu jednotlivcov, ich vlastné úsilie o zlepšovanie životných podmienok, zodpovednosť každého za úroveň a kvalitu pracovných a životných podmienok; nezasahovanie štátu do ekonomiky, preferencia trhu a jeho princípov, iba minimálne zásahy štátu do sociálnej oblasti (USA)

-neoliberalistický
štát obmedzuje zásahy do ekonomiky a sociálnej oblasti:
práca = základný zdroj obživy; účasť neštátnych subjektov na sociálnej politike; pomerne štedré sociálne dávky, podpora neúplným rodinám (Nemecko, Rakúsko)

Základné oblasti sociálnej politiky :

(v jednotlivých krajinách môžu pozostávať z viacerých oblastí, alebo nemusia obsahovať ani všetky uvedené)
•politika zamestnanosti
•zdravotná politika
•sociálne zabezpečenie
•politika vzdelávania
•politika bývania
•rodinná politika
•politika ochrany životného prostredia

Nástroje sociálnej politiky:

-právne: ochrana sociálnych práv občanov prostredníctvom právneho zakotvenia ľudských práv a ich realizácie
ekonomické: opatrenia na získanie a prerozdelenie zdrojov na realizáciu cieľ. soc. politiky

sociálne programy, prognózy, odborné štúdie: zverejnené po predošlej analýze problémov

kolektívne vyjednávanie: medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (zastúpenými odborovou organizáciou) o podmienkach zamestnávania a pracovných podmienkach; uzatvorené kolektívne zmluvy obsahovo zahrňujú aj úpravu sociálnych otázok zamestnancov

Ekonomické a politické súvislosti sociálnej politiky :

-vzťah medzi množstvom zdrojov, vytvorených ekonomikou a rozvojom sociálnej politiky štátu: ovplyvňovanie, stimulovanie, podmieňovanie - vzájomné väzby rozličnej intenzity
-vzťah medzi politickou vôľou a realizáciou sociálnej politiky: použitie zdrojov závisí od politickej vôle, od preferencií cieľov vládnucej strany (strán)

Realizácia sociálnych práv :

-Ústava SR, II. Hlava, 5. oddiel
-Osobný rozsah sociálnych práv (výpočet nie je vyčerpávajúci):

- každý: právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, na podnikanie a uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti, na združovanie a ochranu hospodárskych a sociálnych práv, na ochranu zdravia, na zabezpečenie základných životných podmienok (pomoc v hmotnej núdzi), právo na vzdelanie

- občan: právo na prácu, na hmotné zabezpečenie, ak nie z vlastnej viny nemôže toto právo vykonávať, právo na hmotné zabezpečenie v starobe, nespôsobilosti na prácu, pri strate živiteľa, na bezplatné vzdelanie

-zamestnanci: na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky
Ústavné sociálne práva sa realizujú v právnych vzťahoch viacerých právnych odvetví (napr. pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, rodinné právo, správne právo)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.