referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Materský príspevok
Dátum pridania: 23.07.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 200
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 


Doba materskej dovolenky:

Nástup na materskú dovolenku nie je povinnosť, ale možnosť. Podľa zákonníka práce žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa. Patrí jej materská dovolenka 28 týždňov. Ak porodila zároveň dve alebo viac detí, alebo ide o osamelú ženu, patrí jej až 37 týždňov materskej.
Zamestnankyni, ktorá nastúpila na materskú dovolenku neskôr ako najneskôr 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, sa celková dĺžka materskej skracuje o časť nevyčerpanú do dňa pôrodu, bez ohľadu na to, či pôrod skutočne nastane v očakávaný deň, alebo skôr.
Ak sa teda žena rozhodne nastúpiť na materskú dovolenku neskôr, má nárok čerpať po pôrode už len jej zvyšnú časť 22 týždňov, prípadne 31 týždňov materskej dovolenky.


Istota pracovného miesta:

Zamestnankyňa sa môže vrátiť do práce kedykoľvek po pôrode, nemusí počkať na uplynutie dĺžky materskej alebo rodičovskej dovolenky. Ak sa vráti do práce po skončení materskej, musí ju zamestnávateľ zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko.
V prípade, ak sa jej pôvodná práca už nevykonáva, alebo bolo pracovisko zrušené, zamestnávateľ má povinnosť zaradiť zamestnankyňu na inú prácu, ktorá musí zodpovedať v práci dohodnutej pracovnej zmluve.


Ochranná lehota:

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnankyni výpoveď v ochrannej lehote keď je:
1, tehotná,
2, na materskej a rodičovskej dovolenke,
3, osamelá zamestnankyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky.

Ak sa vtedy vráti z materskej alebo rodičovskej dovolenky, už nie je chránená pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Okrem prípadu, že ide o osamelú zamestnankyňu, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky. V tomto prípade uplynie ochranná lehota, až keď dieťa dovŕši 3 roky.


Materský príspevok a príjem:

Privyrobiť si môže matka, ktorá poberá materské. Matka, ktorá poberá materské môže mať aj iný príjem, keďže zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. nepodmieňuje vznik nároku na materské stratou príjmu matky. Matka poberajúca materské môže mať aj iný príjem či už na základe dohody, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.


Materská dovolenka a druhý pilier:

Zamestnankyňa, zo svojej výplaty si časť odvodov odvádza do druhého piliera. Môže si do druhého piliera sporiť aj naďalej. V čase materskej za ňu odvody platí štát, podobne aj za živnostníčku. Ani jedna sa však nemusí sporenia v druhom pilieri vzdávať. Štát ho v čase materskej dovolenky platí za nich.
Sama poisťovňa to neurobí:

Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO:
Dôležité je však oznámiť to Sociálnej poisťovni. Poistenkyňa, ktorá je zamestnaná alebo je povinne poistenou SZČO a vznikol jej nárok na materské, je sporiteľkou starobného dôchodkového sporenia.
Ak chce, aby za ňu príspevok do druhého piliera platil štát treba, aby podala pobočke Sociálnej poisťovni podľa miesta trvalého pobytu písomne:
–oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení ( časť A ) - do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutia o priznaní materského.
Prihlásiť sa treba nielen do druhého, ale aj do prvého piliera. Aby dôchodkové poistenie pokračovalo ďalej, je potrebné sa prihlásiť najneskôr v posledný deň poberania materského s dátumom vzniku od prvého dňa po ukončení poberania materského.

Zároveň podáva:
–Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení ( časť B )
Ak nepoberala materské, ale hneď rodičovský, musí si podať prihlášku do prvého piliera do 45 dní od narodenia dieťaťa.
V takomto prípade bude za ňu štát platiť poistné do prvého piliera ale aj príspevky do druhého piliera až do skončenia starostlivosti o dieťa.
To je najdlhšie do veku 6 rokov. Dôležité je teda v sociálnej poisťovni oznámiť, že mamička má záujem o sporenie v druhom dôchodkovom pilieri aj počas poberania materského a rodičovského príspevku.

Ak to neoznámi, Sociálna poisťovňa to automaticky neurobí a nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie, v ktorom je dôchodkovo poistená štátom, na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.