referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Materský príspevok
Dátum pridania: 23.07.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 200
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 


ZHRNUTIE

Mamičky a druhý pilier:

1, do druhého dôchodkového piliera je možné sporiť aj počas poberania materského a rodičovského príspevku,
2, platí to aj pre živnostníčky aj pre zamestnankyne,
3, dôležité je to oznámiť Sociálnej poisťovni, tá to automaticky neurobí.

Študentka a nárok na materské:

Pokiaľ sa dieťa narodí matke, ktorá ešte študuje, môže jej vzniknúť nárok na materské. Ale len v tom prípade, ak si dobrovoľne platila nemocenské poistenie.
Keďže od 1. januára 2004 už študenti stredných a vysokých škôl nie sú povinne zúčastnení na nemocenskom poistení, na vznik nároku na materské je potrebné sa poistiť dobrovoľne.
Materské je dávkou nemocenského poistenia. Aj dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí spĺňať základnú podmienku nároku na materské a to, že bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Výšku materského si študentka ovplyvňuje sama, nakoľko nárok na materské dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý je ňou určená suma.
Výška materského:
Je 55 % denného vymeriavacieho základu.
V prípade, že študenta nespĺňa podmienky nároku na materské podľa predpisov o nemocenskom poistení, môže od narodenia dieťaťa poberať niektorú zo sociálnych dávok v závislosti od je konkrétnej situácie (rodinné prídavky, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa).


1, Príspevky, ktoré poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny:

Žiadateľom o príspevok je matka ( popr. iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov právoplatným rozhodnutým súdu ),
dokladuje sa rodný list dieťaťa- fotokópia + originál na overenie, občiansky preukaz matky. Výška príspevku je 151,37 € 4 560,-Sk,


2, Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa:

Novelizácia zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa sa od 1. januára 2009
sa poskytuje príplatok k príspevku v sume 678,49 € 20 440,- Sk, ktorým štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, druhé, tretie dieťa a dožilo sa aspoň 28 dní.
V prípade splnenia podmienok nároku na príspevok a príplatok k príspevku oprávnenej osobe bude vyplatená štátna sociálna dávka vo výške 829,85 € 25 000,- Sk.
Aby takýto príspevok získali, matka sa musí od začiatku 4 mesiaca tehotenstva až do pôrodu zúčastňovala raz mesačne preventívnych prehliadok. Priamo na žiadosti to potvrdí ošetrujúci gynekológ.


3, Prídavok na dieťa:

Od 1.1.2009 novelizáciou zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. predpisov je výška prídavku na každé dieťa 21,25 € 640,- Sk.
Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku na dieťa sa zvyšuje o 0,74 €. Výška prídavku predstavuje 21,99 €.


4, Príplatok k prídavku na dieťa:

Od 1.1.2008 si môžu na ÚPSVR uplatniť dôchodcovia, ktorí nepracujú a starajú sa o nezaopatrené deti príplatok k prídavku na dieťa (PnD). Výška príplatku k PnD je od 1.1.2009 9,96 €
300,-Sk.
Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku a príplatku k prídavku na dieťa sa zvyšuje na 10,31 € 310,60 Sk.
Žiadosť o prídavok na dieťa vydáva príslušný UPSV podľa miesta trvalého bydliska oprávnenej osoby.
O prídavok na dieťa môže požiadať rodič dieťaťa, bez ohľadu na výšku príjmu zo závislej činnosti a vypláca sa oprávnenej osobe najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom ( jedná sa o dennú formu štúdia na vysokej škole ).

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.