referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Sviatrosť Krstu
Dátum pridania: 18.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 528
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Názov príspevku : Sviatosť Krstu

Podľa Russelovej náuky je krst vonkajším znakom vstupu do radov Bádateľov Biblie a tento znak znamená odovzdanie vôle, rozumu a síl do služieb tohoto nového učenia. Obrad udeľujú najčastejšie na verejných miestach, na kúpalisku alebo rybníku, kde ich ponárajú nakrátko pod vodu.

Svedkovia Jehovovi neuznávajú krst detí. Vraj nie je nikde vo Svätom písme napísané, že treba krstiť i deti.

Na to odpovedám: A kde je napísané, že sa deti krstiť nemajú ?

Písmo sa sice nezmieňuje o krste nemluvniatok, ale spomína nutnosť krstu pre všetkých bez rozdielu.
Veru, veru hovorím Ti : Ak sa nikto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva / Jn, 3,5 /.
Dieťa je tiež človekom. I ono potrebuje krst pre vykúpenie. Keby mali byť deti výnimkou, Pán Ježiš by to výslovne spomenul.

Svedkovia jehovovi Ti však nepovedali, že krst detí sa v Cirkvi traduje už od čias apoštolov.

Katechizmus katolíckej cirkvi 1252

Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou Cirkvi. Od druhého storočia sú o nej výslovné svedectvá. Je však celkom možné, že už od začiatku kazateľskej činnosti apoštolov, keď prijali krst celé domy boli pokrstené aj malé deti.

Katechizmus katolíckej cikrvi 1121

Tri sviatosti : krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú okrem milostí aj sviatostný charakter alebo znak prostredníctvom ktorého má kresťan účasť na Kristovom kňazstve a patrí do Cirkvi podľa rozličných stavov a funkcií. Toto pripodobnenie Kristovi a Cirkvi uskutočnené Duchom Svätým je nezničiteľné. Zostáva navždy v kresťanovi ako pozitívna dispozícia na milosť, ako prísľub a záruka Božej ochrany a ako povolanie k Božiemu kultu a k službe cirkvi.

Origenes začiatkom 3.stor. píše: Obyčaj udeľovať deťom krst prijala Cirkev od apoštolov. Až do 4. stor. je viac ako 200 písomných svedectiev udeľovania krstu i deťom.

Veď skrze krst sa stáva spoludedičom Kráľovstva Božieho. Ako? Dieťa jako „planá olivová ratolesť“ je vštepená do Krista a spolu s Ním sa stáva spoludedičom neba. „Ale ak sme deti, sme aj dedičia : Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ / Rim, 8,17/

Deti svedkov jehovových jako nepokrstené sú nešťastné, lebo: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva / Jn, 3,5 /

Všetky predobrazy Starej zmluvy sa spĺňajú v Ježišovi Kristovi, Ježiš začína svoj verejný život po tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jánovi Kristiteľovi v Jordáne, a po svojom zmrtvýchvstaní zveruje apoštolom toto poslanie : Chodťe teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal / Mt, 28 19-20/

Náš Pán sa dobrovoľne podrobil krstu svätého Jána, ktorý bol určený hriešnikom, aby splnil, všetko, čo je spravodlivé / Mt, 3,15 / Toto Ježišovo konanie je viditeľným prejavom toho, že sa zriekol seba samého / flp. 2,7 /

Vtedy Duch, ktorý sa vznášal nad vodami prvého stvorenia, zostupuje na Krista ako predzvesť nového stvorenia a Otec zjavuje Ježiša ako svojho milovaného Syna.

Kristus vo svojej Veľkej noci otvoril všetkým ľuďom pramene krstu. A vskutku, už o svojom umučení, ktoré mal podstúpiť v Jeruzaleme, hovoril jako o krste, ktorým má byť pokrstený.
Krv a voda, ktoré vyšli z prebodnutého boku ukrižovaného Ježiša, sú predobrazom krstu a Eucharistie, sviatosti nového života. Odvtedy sa ľudia môžu narodiť, z vody a z Ducha
/ Jn, 3,5 / , aby mohli vojsť do Božieho Kráľovstva.

Odo dňa Turíc Cirkev slávila a vysluhovala Svätý krst. A skutočne svätý Peter vyhlasuje zástupu vzrušenému jeho kázaním : Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meneježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
/ Sk, 2,38/

Apoštoli a ich spolupracovníci udeľujú krst každému, kto verí v Ježiša, : židom, bohabojným i pohanom. Krst sa vždy javí jako spojený s vierou, Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom, hovorí sv. Pavol strážcovi väzenia vo Filipách. A rozprávanie pokračuje : Hňed sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci
/ Sk, 16, 31-33 /

Podľa sv. apoštola Pavla veriaci má krstom účasť na Kristovej smrti, je s ním pochovaný a s ním vstáva z mŕtvych.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.