referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Sviatrosť Krstu
Dátum pridania: 18.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 528
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, jako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom / Rim, 6,3-4/

Krst je teda kúpeľom vody, v ktrom, neporušiteľné semeno Božieho slova spôsobuje svoj oživujúci účinok. Svätý Augustín o krste hovorí: Slovo sa pridáva k hmotnému prvku a vzniká sviatosť.

Krst detí:


Kedže sa deti rodia s padlou a dedičným hriechom poškvrnenou ľudskou prirodzenosťou, aj ony potrbujú znovuzrodenie v krste, aby boli vyslobodené z moci tmy a prenesené do kráľovstva slobody Božích detí, ku ktorej sú povolaní všetci ľudia. Krst detí zvlášť ukazuje, že milosť spásy je, úplne nezaslúžený dar. Cirkev a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Božím dieťaťom, keby mu krátko po narodení neudelili krst.

Viera a krst:

U všetkých pokrstených, u detí i dospelých, má viera po krste rásť. Preto Cirkev každý rok na Veľkonočnú vigíliu slávi obnovenie krstných sľubov. Príprava na krst privádza iba na prah nového života. Krst je prameňom nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život.

Na odpustenie hriechov:

Krstom sa odoúšťajú všetky hriechy : dedičný hriech, i všetky osobné hriechy, jako aj všetky tresty za hriechy.

Nové stvorenie:

Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale novopokrstených robí aj novým stvorením
/ 2 Kor, 5,17 / adoptývnym Božím Synom, ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti, Kristovým údom, Kristovým spoludedičom a chrámom Ducha Svätého.

Najsvätejšia Trojica dáva pokstenému posväcujúcu milosť, milosť ospravedlnenia:
-ktorá ho pomocou božských čností robí schopných veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho
-ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého.

Včlenení do Cirkvi, Kristovho tela:
Krst nás robí údmi Kristovho tela. Krst včleňuje do Církvi.
Pokrstení sa stali „živými kameňmi“na vbudovanie do duchovného domu, do svätého kňazstva. / 1Pt 2,9 /

Sviatostné puto jednoty kresťanov:
Krst je základom spoločenstva všetkých kresťanov,aj tých, ktorí ešte nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkou.

Nezmazateľný duchovný znak:
Pokrstený, včlenený krstom do Krista, je pripodobnený Kristovi. Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný duchovný znak / charakter /, ktorý znamená, že patrí Kristovi. Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy.

Krst udelený raz navždy, nemožno opakovať.

Veriaci včlenený krstom do Církvi prijali sviatostný znak /charakter/, ktorý ich určuje na kresťanský náboženský kult. Krstná pečať uschopňuje a zaväzuje kresťnov, aby slúžili Bohu živou účasťou na posvätnej liturgii Církvi a vykonávali svoje krstné kňazstvo svedectvom svätého života a činorodej lásky.

Pánova pečať je pečať, ktorou nás označil Duch Svätý na deň vykúpenia. Krst je pečať večného života. Veriaci, ktorý si zachová pečať až do konca, čiže ostane verný požiadavkám svojho krstu, bude môcť zomrieť so znakom viery, s vierou svojho krstu, v očakávaní oblažujúceho videnia Boha ktoré je zavŕšením viery a v nádeji na vzkriesenie.

Záver: Ja pochybujem, či krst u Svedkov Jehovových je pravý, záväzný, a hlavne platný. Mám o tom veľké pochybnosti.
A či po krste sú z nich kresťania v pravom slova zmysle.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.