Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poklasická filozofia 19. st. - Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

- nem. filozof, narodil sa v Gdansku v rod. bankára
- časť mladosti strávil cestovaním po Európe
- po skončení univerzitného štúdia začal prednášať na uni v Berlíne - prednášky si dal súbežne s Heglom a ostali bez poslucháčov
- nenávidel Hegla, vyjadroval sa o ňom veľmi pohŕdavo, označoval ho za šarlatána
- jeho pesimistická filozofia sa ocitla bez odozvy celé 3 desaťročia
- rezignoval a utiahol sa do úzadia ako súkromný učenec
- uznania sa dožil až v starobe (univerzitné myslenie už neovládala Heglova fil.)

- zákl. charakter jeho diela: voluntaristický iracionalizmus (l´voluntares = vôľa; iracionalizmus = za hranicami racionálneho poznania) - podstatou jeho fil. je iracionálna vôľa

- hl. diela: Svet ako vôľa a predstava, Paurga a paralipomeno, Životná múdrosť (eudaimonistická etika - budujem si sv. šťastie; je to v rozpore s tým, čo hovorí o svete dovtedy)

- bol skeptický a pesimistický človek
- nenávidel ženy, Hegla, Židov a Nemcov - bol mizantrop a mizogýn
- nemal rád sv. matku Johannu, vyčítal jej, že je príliš zameraná na život intelektuála; vydávala knihy, on jej vyčítal, že ich nikto nebude čítať - opak bol pravdou (jej knihy sa čítali, jeho nie a až oveľa neskôr sa to zvrtlo)
- Hegla nenávidel kvôli tomu, že vš. chodili na Heglove prednášky a na tie jeho nikto neprišiel (zatrpkol na učenie, tvrdil, že to robiť nemusí - bol bohatý)
- jeho fil. je fil. života - všíma si jedinca vo svete

vplyv na jeho filozofické uvažovanie:
1. Platón
2. Kant
3. indické upanišády

- nadväzuje na Kanta
a) vec osebe
- nepoznáme ju, nemôžeme ju odhaliť ani rozumom, ani zmyslami

b) jav
- my vieme odhaliť iba, ako sa nám vec javí, žijeme vo svete javov, fenoménov

Svet ako vôľa a predstava
- vec osebe = vôľa
- svet javov = predstava
- náš svet - svet vôle, predstavy
- všíma si človeka, kt. žije vo svete predstavy
- uvedomuje si, že svet je vôľa, kt. je za naším svetom, lebo náš svet je predstava a obracia sv. pozornosť na človeka

vôľa podľa Schopenhauera
- čisté chcenie, robí to, čo chce
- nie je ničím určená, determinovaná
- jej konanie nemá žiadny racionálny dôvod
- jej najzákl. znakom je, že je absurdná
- tá nás vedie, núti nás k tomu, aby sme zachovali sv.

vlastný život
- vôľa je slepá, absurdná, a preto nikdy nevieme, ako sa v nás prejaví (preto ten pesimistický obraz sveta, života)
- je mimo nás a je ničotná, je to svetový princíp
- konanie je nevypočítateľné a my ho nemôžeme zdôvodniť
- sú 3 riešenia, ako sa s tým vysporiadať:
1. samovražda - no to by len potvrdilo nadváhu vôle
2. vymaniť sa zo života prostredníctvom umeleckého zážitku - najmä hudby - avšak to je len dočasné
3. asketizmus, stav nirvány

svet predstáv
- náš svet
- dôvody tu existujú a platia (akákoľvek veda sa riadi zákonitosťami a môžeme ich odhaliť)
- no veda nehovorí o človeku
- (veda vie, kedy bude zemetrasenie, no nehovorí, čo práve vtedy prežíva človek, aké sú jeho emócie - môže prežívať strach, úzkosť)
- človek si nie vždy vie poradiť so sv. svetom

človek podľa Schopenhauera
- prezentuje ho symbolicky cez rôzne obrazy a nachádza ich v prírode
- krtko: žije v zemi, v tme, hĺbi tam jamy a nerobí nič iné, ako uspokojuje sv. telesné potreby a napĺňa pud zachovania života - obraz, ako žije krtko, je obraz nás - žijeme iba pre prácu a pachtíme sa za životom
- korytnačky: kladú vajíčka a majú veľa sv. prirodzených nepriateľov (korytnačku zožerie pes, jeho potom väčší cicavec), z vajíčok sa stanú nové korytnačky, v kt. dozrie pud a ak keď vedia, čo ich čaká, aj ony idú klásť nové vajíčka

- ženy sú podľa neho krásne len v obd., keď zvádzajú muža, ale aj to robia len pre zachovanie rodu
- na život sa pozerá, ako na život plný boja, úzkosti, problémov, ale predovš. napĺňania biologických potrieb
- vytvára pesimistický obraz človeka a prikláňa sa k záveru, že to, čo nás poháňa, je objektivizácia vôle

cesty ku správnemu životu
1. kontemplácia
- ponor do vlastnej duše, komunikácia s Bohom, vesmírom
- je to krátkodobé

2. umenie
- umenie, najmä hudba nás môže odviesť od tohto sveta
- dôležité, ale nestále

3. askéza
- ovplyvnila ho indická filozofia
- túto cestu považoval za najlepšiu na prekonanie slepej vôle

biologická rodina
- spejeme k tomu
- budeme musieť odhaliť škrupinku, do kt. nás obalila spoločnosť
- budeme jesť, piť, zachovávať rod
- a to nás môže prekvapiť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk