referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Scholastika (8. - 15. st.)
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 087
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

je zrejmá snaha o oddelenie filozofie od teológie, súčasne však pretrvávala snaha o ich syntézu
- konflikty vo vnútri cirkvi (boj medzi svetskou a cirkevnou mocou, nárast bohatstva cirkvi) => -> žobravých rádov
- miestom polemík sa stávali univerzity (Paríž, Oxford, Kolín nad Rýnom, Neapol, Bologna, Padov, neskôr Praha a Viedeň)
- písali sa sumy - sumarizácie vš. argumentov k danej téme, kt. čerpali už z istých zdrojov

františkánsky rád
- -> v r. 1208 a zakladateľom bol sv. František z Assisi (1182 - 1221; pochádzal z majetnej rodiny, ale rozhodol sa ísť cestou chudoby a odriekania; podnietil hnutie za mravnú obrodu a očistu kresťanstva; svoj záujem sústredil na prírodu, takže viacerí mnísi tohto rádu sa venovali prírodovednému štúdiu)

dominikánsky rád
- Domini canes = psi Pána
- založil ho sv. Dominik Guzmán (1170. 1221), vzdelaný teológ
- mal za úlohu hlásať Božiu slávu, starať sa o spásu, obhajovať cirkev proti kacírom a naprávať hriešnikov
- preslávili sa ako horliví služobníci sv. inkvizície
- ideál chudoby nebol u nich taký výrazný ako u františkánov

prenikanie aristotelizmu na univerzity
- od pol. 13. st. sa vš. známe Aristotelove diela prednášali na Parížskej uni
- podľa mnohých teológov sa aristotelizmus stal hrozbou pre kresťanskú vieru a tak ho cirkev oficiálne odsúdila
- aristotelizmus a jeho predstavitelia však mali stále silnú konkurenciu v osvedčených novoplatónskych systémoch, kt. teológia podporovala a boli výrazne preniknuté Augustinovým myšlienkovým dedičstvom
- zápas o Aristotela vyvrcholil v pol. 13. st. medzi Albertom Veľkým, kt. sa intenzívne orientoval na Aristotela, a Bonaventurom s augustiánsko-novoplatónskym myslením
- T. Akvinský bol síce znalcom a stúpencom Aristotela, ale v tomto spore sa usiloval o zmierenie a sprostredkovanie
- Aristoteles získaval veľký vplyv u prírodne orientovaných mysliteľov
- osobitné miesto patrí škole v Oxforde, kt. predstaviteľmi boli Róbert Grosseteste a Roger Bacon

Róbert Grosseteste (1175 - 1253)
- autor komentárov k novoobjaveným Aristotelovým spisom (najmä Fyzika a Etika Nikomachova)
- mimoriadny význam má jeho pokus matematicky opísať prír. javy

Roger Bacon (1215 - 1292)
- najvýznam. prírodovedne orientovaný mysliteľ 13. st.
- v súlade so sv. františkánskym ideálom chcel reformovať cirkev a zlepšiť životné podmienky ľudí

Albert Veľký (1200 - 1280)
- študoval vš., čo sa v tej dobe študovať dalo, predovš. medicínu a prír. vedy
- jeho súčasníci ho nazvali Doctor universalis; ako jediný zo stredovekých mysliteľov dostal prímeno Veľký
- patril k dominikánom, bol prof. v Paríži, neskôr sa venoval budovaniu rádovej uni v Kolíne nad Rýnom

- pokus o súborné transformovanie aristotelizmu do kresťanského filozof. myslenia
- venoval sa aj prír.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.