referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Scholastika (8. - 15. st.)
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 087
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

nám dal Boh
- vieru nemožno rozumovo odôvodniť, presahuje totiž rozum a jeho schopnosti
- pomocou logiky a racionálnych postupov chcel dokázať, že náboženské zásady kresťanstva sú reálne a platné a že zmysly, najmä rozum, sú užitočné nástroje na overovanie a odhaľovanie náboženských právd o svete, človeku, Bohu

súcno a jeho diferenciácia
- všetko nejakým spôsobom jestvuje, o vš. sa dá povedať, že je súcnom
- pokúsil sa rozlíšiť spôsoby, akými niečo jestvuje, pristupuje k diferencovaniu súcna, pritom využíva pojmy Aristotelovej filozofie: substancia a akcidencia, látka a forma, možnosť a skutočnosť

- substancia - samostatné súcno, kt. jestvuje samo od seba
- akcidencie nejestvujú samy od seba, ale len na substancii a s ňou
- substancia je to, čo tvorí základ, akcidencia je javová podoba tohto základu
- filozof. myslenie, kt. vychádza z predpokladu, že súcno vždy tvorí nezávislý základ (substancia) a jeho prejavy (akcidencie), vychádza zo substančného modelu reality

- pomocou pojmov možnosť a skutočnosť sa pokúša vysvetliť pohyb a vývin vecí
- pohyb je prechod z možnosti do skutočnosti

- každá vec je spojením látky a formy, forma - aktívna, látka - pasívna
- látku pokladá za princíp individualizácie a jedinečnosti

- vzťah medzi všeobecným a konkrétnou skutočnosťou vyjadril aj dvojicou pojmov podstata a existencia
- podstata - všeobecné určenie, to, čo vyjadrujeme v definícií pomocou druhov a rodov - nevyplýva však z toho, že niečo takýmto spôsobom určené musí aj existovať
- aby sa podstata spojila v konkrétnej veci s existenciou, je potrebný akt, kt. pripisuje Bohu
- v Božej mysli sú vš. podstaty; ich uskutočnenie je výsledkom Božieho pôsobenia
- podstata a existencia sa spájajú s pojmami možnosť a skutočnosť, aby umožnili prechod k myšlienke najvyššej bytosti ako prameňu každej existencie

odkazy na Božiu existenciu a teodicea
- pre vš. stvorené je charakteristická diferencia podstaty a bytia; iba v Bohu sa bytie a podstata zhodujú
- uvádza 5 odkazov na Božiu existenciu - nie však dôkazov existencie Boha (5 ciest: 1. z pohybu, 2. nezapríčinená príčina, 3. Boh utvoril hierarchické usporiadanie sveta, 4. celý vesmír je usporiadaný účelne, 5. náhoda a nevyhnutnosť)
- apriórne totiž odmieta dôkazy existencie Boha a vychádza skôr zo skúsenosti => jeho dôkazy sú aposteriórne (skúsenostné)
- všetky odkazy na existenciu Boha sa zakl. na tom, že pri spätnej argumentácií nemôžeme postupovať donekonečna
- svet je hierarchicky usporiadaný (Boh, človek, rastliny a živočíchy, neživá príroda)
- Boh - zdroj vš. existencie, prameň vš. dobra, stvoril dokonalý svet. a preto zlo nemôže pochádzať od neho; poznávať ho možno trojakým poznaním: nadprirodzeným, vierou a prirodzeným rozumom
- zlo - nedostatok dobra
- teodicea - chápanie dobra ako jedinej skutočnosti, voči kt.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.