referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Prednášky z dejín filozofie
Dátum pridania: 27.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: philomato
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 821
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 28m 20s
Pomalé čítanie: 42m 30s
 

Sloveso κοσμειν (KOSMEIN) znamená v homérskom význame usporadúvať, zoraďovať, dávať do poriadku. Pojem KOSMOS v jeho význame vesmíru, usporiadaného vesmíru, po prvý krát použil až Pythagorás (6.-5. St. p.n.l.). Φυσις (FYSIS) – je grécke podstatné meno, ktoré označuje prírodu v jej celku, ale aj všetko živé a to je prvotný význam tohto pojmu, pretože sám je odvodený od slovesa φυω, φυειν (FYÓ, FYEIN), čo znamená plodiť, rodiť. Fysis znamená všetko to, čo je vzniknuté a čo zanikne. Príroda ako dynamický celok. Slovo FYSIS znamená však aj prirodzenosť, rozhodujúcu určujúcu vlastnosť niečoho. Až postupne bude slovo Fysis nadobúdať význam prírody.

Λογος (LOGOS)- slovo , ktoré má v gréčtine mnoho významov: slovo, reč, kniha, veta. No ďalším významom tohto slova je aj usporiadaná výpoveď o niečom ba dokonca zákon. A to zákon, ktorý je stanovený božstvom, nie človečenstvom. Malé upresnenie. Neurčitok λεγειν (LEGEIN) znamená prvotne „zbierať“, hlavne „vyberať“. Každý výber si vyžaduje pozornosť, úvahu, myslenie...Preto slovo λογοσ (LOGOS) budeme odlišovať odteraz od slova μυθος (MYTHOS) práve v tomto význame. A síce ako vyberanú výpoveď o niečom skutočnom. Νομος, νομοι (NOMOS, NOMOI)- zákon, zákony, ale na rozdiel od LOGOS, zákony, ktoré stanovuje ľudské spoločenstvo, preto i spoločenské, politické zákony, nikdy nie zákony prírody. PREDSOKRATICKÁ FILOZOFIA

Milétska škola

V období okolo 7.-6. Storočia pred n.l. sa začali vytvárať prvé filozofické školy. Aj keď pojem škola nie je úplne presný na vyjadrenie určitej skupiny ľudí, ktorých spájala tá istá činnosť, myslenie, budeme sa držať dejepiseckých autorít a pojem škola prijmeme (aj keď nie úplne doslovne). V tomto období gréckych dejín vznikajú jednotlivé filozofické školy na samotnom kontinente, ktorý obklopuje Stredozemné more, ale aj na jednotlivých ostrovoch, ktoré v tejto časti Stredozemného mora ležia a spoločne s kontinentom boli nazývané Malá Ázia. Neodmysliteľnou súčasťou výkladu predsokratických filozofických systémov je fakt, že každý tento systém je osobitým druhom jednak kozmogónie (disciplíny, ktorá pojednáva o pôvode vesmíru o jeho vzniku) a zároveň kozmológie (disciplíny, ktorá pojednáva o zákonitostiach vesmíru, jeho vlastnostiach, jeho vývine)

Jedným z takýchto ostrovov bol aj Milétos. Ako už býva zvykom, na samom počiatku nejakej školy stojí jej zakladateľ.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Patočka, Jan, Přednášky z antické filosofie, Edward, Hussey: Predsokatická filosofie, Hans Joachim Storig:Malé dějiny filosofie, Les présocratiques, PUF, Paris 1986
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.