referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blanka
Nedeľa, 16. júna 2024
Aristotelov prínos do logiky
Dátum pridania: 02.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kajko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 293
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Aristotelov životopis
Aristoteles sa narodil v meste Stageiros v Trákii r. 384 pr. Kr. ( preto máva aj prívlastok Stageirčan, latinsky Stagirita ). Jeho život sa člení do troch základných období : prvé zahrňuje čas keď bol Platónovým žiakom; druhé, keď bol vychovávateľom u vladára; tretie, keď založil peripatetickú školu.
Roku 336 sa po otcovej smrti presťahoval do Atén a stal sa Platónovým žiakom v Akadémii, kde zostáva dvadsať rokov. Mal možnosť poznať a počúvať najslávnejších vzdelancov a filozofov tej doby. Kým bol v Akadémii, prijímal Platónovu filozofiu, to je teóriu o ideách. Vo svojich prvých dielach ( napr. Dialóg o filozofii ) sa považuje za platónovca a prejavuje svojmu učiteľovi veľkú úctu a obdiv. Z toho vidno, že Aristoteles svoj systém odhaľoval len pomaly, púšťal sa vždy viac do kritiky náuky o ideách, ktorú vlastne začal kritizovať už sám Platón. Neskôr sa vracia do Atén, tam otvára vlastnú školu, ktorá potom dostala meno „peripatetická“, lebo počas učenia sa prechádzali chodbou ( peripatos ) Lýcea ( meno Lykeion súvisí s polohou na území chrámu zasvätenom Apollónovi Lykeiovi ). Aristotelova škola bola, podobne ako Platónova, univerzitou, no na rozdiel od tamtej sa zaoberala viac prírodnými vedami. Po smrti svojho ochrancu Alexandra Veľkého r. 323 musel Aristoteles opustiť Atény, lebo ho obžalovali z bezbožnosti. Utiahol sa do mesta Chalkis na ostrove Euboia, kde r. 322 zomrel.

Tvorca logiky
Aristoteles zaviedol ako prvý systematické štúdium pojmov, čiže ideí, ktoré sídlia v našej mysli, aby odhalil ich vlastnosti, ktoré majú ako plody našej mysle, a aby zistil, ako ich možno spájať a oddeľovať, deliť a definovať, ale aj aby stanovil, ako získavať nové pojmy z tých, čo sme poznali predtým. Výsledky týchto výskumov sú v diele „Organon“, ktoré má päť kníh. Názov diela nie je pôvodný, dali mu ho starovekí komentátori, ktorí sa snažili spojiť všetky Aristotelove diela o logike do jedného zväzku. Názov organon značí nástroj; logika je tiež nástrojom myslenia. Desať kategórií pojmov a ich vlastnosti
Podľa Aristotela všetky idey sa dajú zhrnúť do desiatich veľkých skupín zvaných predikamenty alebo kategórie. Kategórie sú tieto: podstata, kvalita, kvantita, činnosť, trpnosť, vzťah, čas miesto, poloha, vlastnenie ( zaodenie, habitus ).
Všetky pojmy majú obsah ( znamenajú určité charakteristiky, dokonalosti alebo kvality ), rozsah ( možno ich aplikovať na určitý počet predmetov ) a predikabilitu ( prisúditeľnosť ).
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: HIRSCHBERGER, J.: Krátke dejiny filozofie. Dobrá kniha, Trnava 1999, MONDIN, B.: Dejiny filozofie. Starovek. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula 1994, SOUSEDÍK, P.: Logika pro studenty humanitních oborů. Vyšehrad 2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.