referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blanka
Nedeľa, 16. júna 2024
Estetika a jej význam v živote človeka
Dátum pridania: 20.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 783
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Estetika – je zmyslové vnímanie a je to tiež teórie krásy.
Prvý krát uplatnil tento termín nem.filozof A. G.Baumgarten v práci filozofické úvahy. Svojim predmentom zasahuje estetika do mnohých ďalších vedeckých disciplín. Nezaobíjde sa bez poznatkov psychológie, sociológie, dejín umenia atd.
Dejiny
1. Antická estetika
- ucelenejšiu podobu dostala v otrokárskej spoločnosti starovekého Grécka
- antický myslitelia skúmali krásno ako objav slastnosť kozmu, pokladali ju za stelesnenie poriadku, harmónie a symetrie častí
2. Estetika stredoveku
- popredným teoretikom umenia a estetiky bol Augustínus Aurélius,podľa neho bol väčšnou, nadprirodzenou a absolútnou krásnou boh, zdroj uspokojenia umeleckými dielami nie je v samotnom umení, ale v božských ídeách, ktoré dosahuje, forma umenia musí byť prispôsobená cirkevným myšlienkam
- Tomáš Akvinský = podstatu krásy je možné poznať len rozumom, ale jej rôznorodé prejavy je možné poznať zmyslami
3. Estetika renesancie a klasicizmu
- vyskytujú sa prvky materializmu
- rozvíja sa najmä v Taliansku a ďalej sa šíri do Nemecka, Francúzka a Anglicka
- typické je realistické zameranie, spojené s umeleckou praxou a prírodnými vedami
- v dielach sa riešia konkrétne otázky ....... diania, estetika je spájaná so skutočným svetom
- predstavitelia: Da Vinci, Duzes
4. Osvietenská estetika 18.stor. v Nemecku
- Baumgarten = cit je poznaním, ktorý sa odlišuje od poznania rozumového nejasnosťou a zmätenosťou
- Človek má podľa Baumgartena dva druhy poznania:
a) Logické – jeho cieľom je pravda
b) Citové – jeho cieľom je krása
- základy rozumového poznania skúma logika a základy citového poznania skúma estetika
- predst: G.E.Lessino – umenie by malo vychádzať v duchu revolučného humanizmu
5. Nemecká klasická idealistická estetika koncom 18.stor. a prvej polovice 19.stor.
- preds: Hegel, Goethe, Shopenhauser, Scheling, Kant
- v ýznamné sú myšlienky Kanta – jeho estetika má prevažne abstraktný charakter, charakteristickým znakom je oddelenie krásneho, dobrého a užitočného, krásno skúma z hľadiska kvality a kvantity, svoju pozornosť zameriava na podmienky vnímania, v ktorých sa predmet javí v človeku ako krásny
- základným pojmom je súdnosť, v styku so skutočnosťou človek pociťuje uspokojenie, ak jeho úsudok je zhodný s vnímaným objektom, a neuspokojenie ak je tomu naopak
- Hegel – estetika je veda o krásnom umení, krásno v umení ......vyššie ako krása v prírode
6. Vývoj estetiky na Slovensku v 19.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.