referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Úloha osobnosti v marxisticko-leninskej filozofii
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 470
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

Utváranie a rozvoj osobnosti ako „sociálnej kvality“ spoločenského života predpokladá sociálnu typológiu osobnosti s určitými sociálnymi typmy a podtypmy osobnosti, ako aj sociálne podmienenú a sociálne funkčnú štruktúru osobnosti. Základom marxisticko-leninskej filozoficko- sociálnej typológie a štrukturácie osobnosti je spoločensko- ekonomická formácia. Tento základ umožňuje dôsledne uplatňovať princíp vedeckej objektívnosti v jednote s princípom triednosti a straníckosti, ako aj princíp revolučnej praxe a historického optimizmu. Základné sociálne typy osobnosti sa vymedzujú podľa spoločensko- ekonomických formácií a ich sociálnych štruktúrnych zložiek. Sociálna štruktúra osobnosti sa určuje na základe kauzálnych a funkčných vzťahov spoločensko- ekonomickej formácii. Pri tejto typológii a štrukturácii osobnosti vystupujú do popredia také kvality osobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre uvedomelú aktívnu účasť na tvorbe dejín v konkrétno-historickej spoločensko-ekonomickej formácii. V prípade socialistickej či komunistickej osobnosti ide predovšetkm o také kvality a štruktúrne zložky osobnosti, ako sú komunistický vedecký svetonázor, politická a ideologická vyspelsoť, komunistický morálny profil, sféra socialistických aktivít, potrieb, záujmov, hodnôt a ideálov atď. Jadrom a určujúcim systémotvorným činiteľom v štruktúre osobnosti je svetonázor. Ostanté štruktúrne zložky v ňom pramenia a doň vyúsťujú.
Problematiky novýh „sociálny kvalít“ socialistickej osobnosti si z filozoficko-sociálneho hľadiska zasluhuje oveľa väčšiu pozornosť, ako sme jej venovali doteraz. Od jej riešenia v rozhodujúcej miere závisí aj riešenie problematiky sociálnej typológie osobnosti. Problémy sociálnej typológie, konkrétnej typizácie a klasifikácie typov osobnosti, ako aj hlbšie rozpracovanie štruktúry typov osobnosti predstavujú veľmi náročnú teoretickú i prakticko-politickú úlohu. Jej riešenie napomáha hlbší prienik do problematiky osobnosti i obohatenie teórie osobnosti. Určiť správne typy znamená určiť typické podstatné kvality osobsti. Pri riešení tejto úlohy sa musíme vyvarovať nástrah subjektivizmu a voluntarizmu a uplatňovať vedecké kritériá. Sociálna typológia a štrukturácia osobnosti je základom psychologickej a pedagogickej typológie a štrukturácie osobnosti tak, ako aj ony sú predpokladom rozvoja osobnosti ako „sociálnej kvality“.
Proces socializácie jednotlivca je vždy sprostredkovaný konkrétnou sociálno-triednou štruktúrou spoločnsoti. Má relatívny charakter, pretože spoločnosť sa ustavične mení a nijaký jednotlivec nemôže byť priamo v kontakte s celou spoločenskou realitou, ani si ju nemôže celú osvojiť.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Leontiev, A. N.: Činnosť,vedomie,osobnosť; Bratislava 1979, Séva, L.: Marxizmus a teória osobnosti; Bratislava 1976, Ananiev, B. G.: Človek ako predmet poznania; Bratislava 1980, Pardel, T. a Šíma, R.: Osobnosť a jej rozvoj v socialistickej spoločnosti; Bratislava 1983, Rubinštejn, S. L.: Problémy všeobecnej psychológie; Bratislava 1978
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.